GPWC AWADUKT Thermo dla domów jednorodzinnych

GPWC AWADUKT Thermo dla domów jednorodzinnych

Właściwości izolacyjne zewnętrznej powłoki budynku, jak również uszczelnienia okien i drzwi są nieustannie doskonalone. Związana z tym redukcja mostków cieplnych skutkuje wprawdzie zmniejszeniem obciążenia systemów ogrzewania i chłodzenia, jednak naturalna wymiana powietrza z otoczeniem jest przez to niemal całkowicie zahamowana. Aby stale doprowadzać do pomieszczeń świeże powietrze, poza otwieraniem okien, należy zastosować wentylację mechaniczną (nawiewno-wywiewną). W przypadku domów niskoenergetycznych i pasywnych mechaniczna wentylacja należy już do standardu. Aby móc stworzyć jeszcze bardziej efektywny system wentylacji, należy zamontować przed centralą wentylacyjną gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC). Poprzez system rur ułożonych poziomo na głębokości ok. 1,5 m wykorzystywana jest zdolność podłoża do akumulacji ciepła, aby w okresie letnim obniżać, a w okresie zimowym podwyższać temperaturę powietrza do pożądanego poziomu.

Optymalna praca GPWC może być zagwarantowana jedynie poprzez odpowiednie zwymiarowanie instalacji za pomocą profesjonalnego programu obliczeniowego, który analizuje przede wszystkim następujące parametry:

 • strumień powietrza
 • głębokość ułożenia
 • typ materiału
 • typ gruntu oraz wpływ wody gruntowej
 • strefy klimatyczne w Polsce

Centrum Projektowe firmy REHAU chętnie wesprze Cię przy wymiarowaniu i projektowaniu systemu GPWC.

Właściwości GPWC AWADUKT Thermo dla domów jednorodzinnych

 • rury posiadają antybakteryjną warstwę wewnętrzną i minimalizują niebezpieczeństwo rozwijania się drobnoustrojów (właściwość potwierdzona testami Instytutu Fresenius w Niemczech w oparciu o ASTM Standard E2180); właściwości antybakteryjne utrzymują się przez cały okres eksploatacji rur,
 • system wykonany z polipropylenu o podwyższonej przewodności cieplnej (0,3 W/mK - 3-krotnie więcej niż dla rur PVC) umożliwia lepszą wymianę ciepła między GPWC a gruntem,
 • rury dzięki swojej wytrzymałości i odporności na uderzenia nadają się szczególnie do układania w gruntach rodzimych o cząstkach gruboziarnistych,
 • rury posiadają dodatkowo podwyższoną sztywność wzdłużną zapobiegającą powstawaniu tzw. syfonów zastoiskowych kondensatu,
 • system nadaje się do układania w gruncie pod dużym obciążeniem statycznym i dynamicznym, jak również pod budynkami w obrysie fundamentów (klasa sztywności obwodowej systemu SN6),
 • szczelność na przenikanie radonu i wody gruntowe (do 2,5 bar) dzięki specjalnej konstrukcji mufy z pierścieniem zabezpieczającym Safety-Lock, który mocuje uszczelkę na stałe w mufie i zabezpiecza ją przed wypięciem,
 • system bezpieczny pod względem przeciwpożarowym, co potwierdza opinia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie pod numerem 2660/BM/05,
 • system można poddać czyszczeniu wodą pod ciśnieniem do 120 bar,
 • zakres średnic systemu AWADUKT Thermo: DN200 – DN1200,
 • możliwość transportu powietrza o strumieniu od 300 m3/h do nawet 20.000 m3/h,
 • kompleksowa oferta od czerpni terenowej do przejścia szczelnego do budynku,
 • bardzo dokładny dobór i zwymiarowanie instalacji GPWC dzięki profesjonalnemu programowi obliczeniowemu (pracuje na 32-bitowym systemie operacyjnym) – jedyne takie rozwiązanie w Polsce,
 • tysiące obiektów referencyjnych oraz liczna lista Autoryzowanych Partnerów montujących GPWC AWADUKT Thermo

Zalety GPWC AWADUKT Thermo dla domów jednorodzinnych

 • higieniczne i czyste powietrze ze śladową ilością drobnoustrojów dzięki cząstkom srebra w wewnętrznej warstwie antybakteryjnej
 • znaczna poprawa jakości powietrza wentylacyjnego (powietrze świeże o optymalnej wilgotności i temperaturze)
 • zapobieganie zawilgoceniu i zagrzybieniu budynków
 • zwiększenie wydajności systemów rekuperacyjnych
 • wstępne podgrzanie świeżego powietrza wentylacyjnego zimą (nawet o 22 °C)
 • oszczędność na kosztach ogrzewania do 30% rocznie
 • zdrowa i naturalna klimatyzacja świeżym powietrzem z obniżoną zawartością wilgoci (schłodzenie powietrza zewnętrznego nawet o 20 °C)
 • skuteczne zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem
 • obniżenie emisji CO2

Zasada działania GPWC AWADUKT Thermo dla domów jednorodzinnych

Zasada działania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu, oscylującej na poziomie ok. 8-10°C (na głębokości > 1,3 m poniżej rzędnej terenu), do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów. Powietrze to jest następnie przekazywane do centrali wentylacyjnej (najczęściej rekuperatora) i rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 22 °C w zimie i obniżyć o 20 °C w lecie. Dzięki takiemu zabiegowi powietrze zasysane zimą do centrali wentylacyjno-rekuperacyjnej zostaje wstępnie ogrzane, co przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebnej do podgrzania powietrza do wymaganej temperatury w danym obiekcie. Analogicznie w lecie w przypadku wystąpienia upałów z temperaturami do 33 °C powietrza po przejściu przez wymiennik ochłodzi się do temperatury 16°C. Nie ma wówczas koniczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która zapewnia jedynie chłodne powietrze lokalnie, blisko klimatyzatora.

Program dostaw GPWC AWADUKT Thermo dla domów jednorodzinnych

 • antybakteryjne rury AWADUKT Thermo dostępne w średnicach od DN 200 do DN 500
 • obszerny program kształtek sprosta każdym oczekiwaniom
 • czerpnie powietrza z systemem filtrów dla doprowadzenia oczyszczonego powietrza
 • studnie zbierające kondensat do budynków niepodpiwniczonych
 • odpływ kondensatu z syfonem kulowym do budynków podpiwniczonych
 • przejścia szczelne zapewniające prawidłowe przeprowadzenie rury przez ścianę

LOGOWANIE DO PORTALU KLIENTÓW

Znajdź Autoryzowanego Partnera REHAU

drukuj