REHAU i ochrona danych osobowych

Firma REHAU cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi wyrobami. Zapewniamy przy tym Państwa, że sprawę ochrony Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i że chcielibyśmy, aby podczas odwiedzin naszej strony czuli się Państwo bezpiecznie. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jest dla nas ważną sprawą, którą zawsze bierzemy pod uwagę w naszej działalności. Naszą działalność w sieci prowadzimy zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie danych. Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje możemy ewentualnie gromadzić i jak z nimi postępujemy. Strony internetowe firmy REHAU mogą zawierać linki do stron internetowych innych producentów i usługodawców, w stosunku do których niniejsze wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych już nie obowiązują.

Dane osobowe
Bez Państwa zgody za pośrednictwem naszych stron internetowych nie gromadzimy żadnych danych osobowych. Jedynie Państwo decydują o tym, czy w ramach rejestracji, zamówienia lub odpowiedzi na ankietę chcą Państwo przekazać takie dane, czy też nie. Państwa dane osobowe wykorzystujemy na ogół w celu odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe, przetwarzania Państwa zlecenia lub umożliwienia Państwu dostępu do specjalnych informacji lub ofert. Ponadto dla celów bieżących kontaktów handlowych może być konieczne:

  • przechowywanie, przetwarzanie i na przykład przekazywanie Państwa danych osobowych do przedsiębiorstw grupy REHAU w celu lepszej realizacji Państwa życzeń i poprawy naszych wyrobów i usług,,
  • korzystanie przez nas (lub osoby trzecie na nasze zlecenie) z tych danych w celu informowania Państwa o wyrobach i usługach firmy REHAU, które mogłyby być przydatne w Państwa firmie, lub w celu przeprowadzania ankiet online, dzięki którym będziemy mogli lepiej sprostać Państwa wymaganiom.

Oczywiście uszanujemy Państwa decyzję, jeśli nie zechcą Państwo nam przekazać swoich danych osobowych, które ułatwiłyby nasze kontakty, zwłaszcza w zakresie marketingu bezpośredniego i badania rynku. Jest też samo przez się zrozumiałe, że Państwa danych osobowych nie będziemy sprzedawać podmiotom trzecim, ani w inny sposób wprowadzać ich do obiegu publicznego.

Zastosowanie narzędzi SnapEngage Live-Chat-Tools
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje SnapEngage, usługę Live Chat firmy SnapEngage, LLC. SnapEngage wykorzystuje pliki cookies oraz pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej. Te generowane informacje są przekazywane wyłącznie na serwer SnapEngage na terenie UE i tu są zapisywane w celu analizy stopnia wykorzystania czatu przez Państwa oraz sporządzenia dla nas w tym względzie raportów. SnapEngage nie będzie zestawiał w żadnym wypadku Państwa skróconego adresu IP z innymi danymi. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie https://snapengage.com/privacy-policy/

SnapEngage będzie przekazywał nam te dane na żądanie. Dane te będą wykorzystywane dla poprawy jakości komunikacji i nawiązania z Państwem kontaktu z naszej strony.

Informacje zbierane automatycznie, które nie są danymi osobowymi
Kiedy wchodzą Państwo na nasze strony internetowe, czasami automatycznie (a więc nie na skutek rejestracji) są zbierane informacje, które nie są przyporządkowane do określonej osoby (np. używana przeglądarka internetowa i system operacyjny, nazwa domeny strony internetowej, z której Państwo weszli na naszą stronę, liczba odwiedzin, średni czas przebywania na stronie, liczba wyświetlonych stron). Firma REHAU wykorzystuje te informacje w celu zbadania atrakcyjności naszych stron internetowych i poprawy ich zawartości. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, może się zdarzyć, że na Państwa komputerze pozostawimy informacje typu „cookie”, dzięki czemu Państwa komputer przy ponownej wizycie zostanie automatycznie rozpoznany. Informacje typu cookie pozwalają na przykład na dostosowanie strony internetowej do Państwa zainteresowań lub zapamiętanie Państwa hasła, aby nie musieli Państwo za każdym razem wprowadzać go na nowo. Jeśli zasadniczo odrzucają Państwo korzystanie z informacji typu cookie, mają Państwo możliwość zmiany ustawień w Państwa przeglądarce internetowej w taki sposób, aby kasowała cookie z twardego dysku Państwa komputera, blokowała wszystkie cookies lub ostrzegała Państwa, zanim informacja cookie zostanie zapisana w pamięci.

Cookies

W przypadku cookies mamy do czynienia z krótkimi informacjami tekstowymi, które często przenoszone są ze strony internetowej na komputer. Cookies spełniają przy tym różnorodne cele użytkowe. Jednakże nigdy nie są ryzykowne, ponieważ brakuje im  zdolności „aktywnej”. A zatem nie ma możliwości uruchomienia  żadnych uszkodzonych aplikacji. Cookies zawierają prawie wyłącznie informacje, które potrzebne są do wygodnego korzystania z Internetu.

Klasyczne przykłady działania cookies: zapamiętywanie loginu, zabezpieczanie koszyka zakupów, analiza użytkowania, pola formularzy.

Informacje, które mogą zostać zapamiętane w cookies: długość funkcjonowania, nazwa serwera, Unique ID, treść danych.

Zastosowanie cookies w REHAU

Sesja cookies

Sesje cookies  to czysto techniczne informacje cookies konieczne do sprawnego działania strony internetowej. REHAU korzysta z następujących cookies:

- LB_REHAU: Loadbalancer cookies do przyporządkowania serwera

- JSESSIONID: cookies do komunikacji pomiędzy wykorzystanymi portalami

Wszystkie portale takie jak np.: wiadomości,  wydarzenia lub powszechne strony do przeglądania/wyszukiwania, bazują na sesjach. 

Tracking cookies

Poprzez tracking cookies analizowane są – oczywiście w absolutnie anonimowej formie – działania użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Dzięki temu otrzymujemy cenne informacje dotyczące użytkowania naszej strony internetowej, co umożliwia nam lepsze dopasowanie jej do potrzeb odwiedzających.

Stosowane są następujące cookies: et_id, et_rid, etc nt są to cookies naszego  usługodawcy Tracking eTracker.

Nie stosujemy innych cookies, szczególnie cookies pochodzących od osób trzecich.

Bezpieczeństwo

Firma REHAU podejmuje działania w celu ochrony zarządzanych przez nas Państwa danych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych.

Prawo do informacji
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy kierować je na adres ochronadanych@rehau.com. Na żądanie firma REHAU udzieli Państwu w miarę możliwości zwrotnie, pisemnie i zgodnie z obowiązującym prawem, informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas przetwarzane. Jeśli okaże się, że pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych, przetwarzane informacje są błędne, na Państwa żądanie zostaną one poprawione.

Administrator Danych Osobowych:
REHAU Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1 A, Baranowo
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
POLSKA
e-mail: ochronadanych@rehau.com