Masz pytania? Nasi eksperci udzielą odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

Kto jest odpowiedzialny za czystą wodę pitną w moim domu/mieszkaniu?

Zakład wodociągowy odpowiada za jakość wody pitnej tylko do drzwi Twojego domu. Za jakość wody przepływającej przez instalację wewnętrzną łącznie z kranem odpowiedzialny jest właściciel, niezależnie czy sam korzysta z pomieszczeń mieszkalnych, czy je wynajmuje. Instalacja wody pitnej, za którą jesteś odpowiedzialny, zaczyna się więc bezpośrednio za przyłączem wodociągowym, najczęściej bezpośrednio za wodomierzem. Za przyłącze wodociągowe na działce oraz za wodomierz odpowiedzialny jest zakład wodociągowy.

Komu powierzyć fachowe zaprojektowanie i realizację instalacji wody pitnej?

Spełniająca wymagania higieniczne i wysokojakościowa instalacja wody pitnej zawsze powinna być projektowana i wykonywana przez specjalistyczną firmę. Nigdy nie powinien wykonywać takiej instalacji amator-majsterkowicz, ponieważ nie jest on w stanie ustrzec się przed szkodami i kosztami wynikającymi z niefachowego montażu. Ponadto przez taką instalację przepływa woda przeznaczona do spożycia. Nieprofesjonalny projekt lub montaż prowadzą do znacznego zagrożenia zdrowotnego. Przecież nie przyszłoby Ci do głowy, aby samodzielnie montować lub naprawiać instalację gazową w swoim domu. Nawet jeśli skutki nie są tak bezpośrednie, do instalacji wody pitnej należy podchodzić z taką samą ostrożnością.

Na co powinieneś zwrócić uwagę podczas eksploatacji instalacji wody pitnej?

Dzięki kilku prostym działaniom także Ty możesz przyczynić się do regularnej wymiany wody w swojej instalacji, a poprzez to do podniesienia jej higieny. Poniżej znajdziesz kilka prostych zasad, które są polecane również przez wiele zakładów wodociągowych.

Czy muszę konserwować instalację wody pitnej?

Twoja instalacja wody pitnej jest porównywalna z urządzeniem technicznym, którego używasz codziennie. Dlatego musi być tak samo często konserwowana, jak przykładowo instalacja grzewcza. Tylko w ten sposób zapewnisz wysoką jakość wody w swojej instalacji:

  • Regularnie wymieniaj lub przepłukuj filtr znajdujący się za wodomierzem na Twoim przyłączu domowym lub zleć to specjalistycznej firmie.
  • Regularnie zlecaj kontrolę, czyszczenie i konserwację zasobnika ciepłej wody (temperatura powinna wynosić przynajmniej 55° C).
  • Regularnie zlecaj kontrolę sprawności działania i zdolności osiągania koniecznej temperatury (55° C) swojej instalacji wodnej.
  • Zwróć uwagę na to, aby zachowana była wymagana temperatura wody (zasilanie i powrót; punkt poboru wody).  

W celu utrzymania instalacji wody pitnej w dobrym stanie REHAU zaleca zawarcie ze specjalistyczną firmą umowy o konserwację.

Jakie materiały są stosowane w instalacjach wody pitnej?

Materiały użyte w instalacji wody pitnej nie mogą budzić zastrzeżeń zdrowotnych, muszą być neutralne smakowo i zapachowo oraz być dostępne na rynku w zawsze takiej samej jakości. W systemach do wody pitnej stosowane są rury i złączki z tworzyw sztucznych i ich kompozytów, jak np. PEX, PVC-C, PP, PB oraz ze stali szlachetnej, miedzi, miedzi cynowanej od wewnątrz czy stali ocynkowanej ogniowo. Producenci, których tworzywa spełniają wysokie wymagania stawiane instalacji wody pitnej, z reguły certyfikują swoje materiały.

System RAUTITAN firmy REHAU obejmuje rury z bardzo wytrzymałego tworzywa PE-Xa oraz złączki z tworzyw sztucznych/polimerów (RAUTITAN PX), stali szlachetnej (RAUTITAN SX) i brązu (RAUTITAN RX). Wiele zalet posiadają zwłaszcza komponenty z tworzywa sztucznego. W przeciwieństwie do rur z metali, przewody rurowe z tworzywa sztucznego są odporne na inkrustację i korozję oraz zachowują czystość wody pitnej!

Jak i gdzie mogę zbadać moją wodę?

W internecie znajdziesz wiele firm, które oferują profesjonalne pobranie próbki i analizę wody. Zwróć przy tym uwagę na metodę badania i ilość porównywanych parametrów. W zależności od firmy mogą się one znacznie różnić.

Ile wody pitnej jest na ziemi?

Woda pokrywa 70% powierzchni kuli ziemskiej. To ok. 1,4 miliarda km3. Z tego jednak tylko 2,5% to woda słodka. Bezpośrednio korzystać można z kolei jedynie z ok. 12.000 km3. Gdyby podzielić tę ilość przez łączną liczbę ludności na świecie, jedna osoba w Polsce mogłaby pokrywać swoje dzienne zapotrzebowanie na wodę przez ok. 40 lat. Na szczęście słodka woda nie jest zużywana, lecz używana i można ją wciąż na nowo uzdatniać.

Skąd pochodzi woda pitna w Polsce?

W Polsce 71% wody wykorzystywanej do zbiorowego zaopatrzenia ludności pochodzi z ujęć podziemnych. Pozostałe 29% jest pozyskiwane z ujęć powierzchniowych. Więcej przydatnych informacji na temat wody pitnej znajdziesz w aktualnych publikacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ile wody dziennie zużywamy na osobiste potrzeby?

W roku 2007 zużycie wody pitnej wynosiło ok. 122 l na mieszkańca dziennie. Wynika stąd, że dzienne zużycie wody na potrzeby prywatne spadło pomiędzy rokiem 1991 i 2007 o 22 l na osobę. Przyczyną tego zjawiska są przede wszystkim zmienione zachowania konsumenckie oraz stosowanie oszczędzających wodę urządzeń gospodarstwa domowego i armatur. Ok. jednej trzeciej łącznego zużycia wody przypada na pielęgnację ciała, ok. 27% na spłukiwanie toalet a ok. 12% na pranie. Reszta jest zużywana na mycie naczyń, sprzątanie, potrzeby ogrodowe, przygotowywanie posiłków i napojów.

Jaką jakość ma woda dostarczana do mojego domu?

Twój zakład wodociągowy ponosi odpowiedzialność za jakość wody pitnej do Twojego przyłącza wodociągowego. Wiele zakładów wodociągowych publikuje w internecie wyniki badań, na podstawie których możesz ocenić jakość swojej wody pitnej. Za to, aby woda płynąca z Twojego kranu zachowała tę samą jakość, odpowiedzialny jesteś Ty sam, jako właściciel. Duży wpływ na jakość wody w instalacji wewnętrznej mają, oprócz zachowania użytkowników, zastosowane materiały oraz wykonanie instalacji.

Czy istnieją przepisy dotyczące wody pitnej, których należy przestrzegać?

W Polsce przepisy dotyczące wody pitnej są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wdraża ono przepisy dyrektywy Rady Unii Europejskiej w tej samej sprawie. W rozporządzeniu zdefiniowana jest ochrona ludzkiego zdrowia przed zanieczyszczoną wodą pitną. Woda pitna musi być czysta i zdatna do spożycia oraz nie może zawierać zarazków chorobotwórczych lub innych substancji w stężeniach szkodliwych dla zdrowia. W ww. rozporządzeniu dla parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych zdefiniowane są normy, których nie wolno przekraczać.

Ustawowo zdefiniowana jakość wody pitnej obowiązuje dla wody pobranej z kranu. Odpowiedzialność za zapewnienie tej jakości do wodomierza leży po stronie zakładu wodociągowego, na odcinku pomiędzy wodomierzem a kranem po stronie właściciela budynku. Musi on zapewnić, że jakość wody pitnej nie pogorszy się w miejscach jej poboru w budynku. Instalacja wykonana z nieodpowiednich materiałów oraz niefachowy projekt mogą naruszać przepisy i niosą ze sobą ryzyko zdrowotne. Nawet jako doświadczony majsterkowicz nie powinieneś samodzielnie wykonywać prac w instalacji wodnej. Instalacje, których montaż, rozbudowa lub naprawa nie zostały wykonane przez specjalistów, mogą stanowić zagrożenie zdrowotne dla Ciebie samego, Twojej rodziny, współmieszkańców i gości.

Co znaczy „czysta woda“?

Trudno jest gołym okiem rozpoznać jakość wody pitnej. Największym zagrożeniem dla zdrowia użytkowników są, oprócz zanieczyszczeń chemicznych, przede wszystkim drobnoustroje. Można powiedzieć, że woda pitna jest uboga w drobnoustroje, ale nie jest ich całkowicie pozbawiona. Woda pochodząca ze zbiorników retencyjnych lub woda gruntowa może, oprócz nieszkodliwych mikroorganizmów, zawierać również niebezpieczne dla zdrowia zarazki. Niekorzystny splot takich czynników jak zastój wody i wystąpienie w niej substancji odżywczych oraz podwyższona temperatura mogą doprowadzić do szybkiego namnożenia się drobnoustrojów i poważnego zagrożenia.

Co zrobić, jeśli masz zastrzeżenia do jakości wody pitnej?

Jeśli masz wrażenie, że po zamontowaniu nowej instalacji, jej rozszerzeniu lub naprawie, woda z kranu nie ma optymalnej jakości, zwróć się najpierw do specjalistycznej firmy, która wykonywała prace przy instalacji, jako najemca do administracji budynku wzgl. do właściciela. Jeśli wykryta zostanie wada instalacji i nie zostanie ona usunięta, skontaktuj się z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Czym jest mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody?

Liczba drobnoustrojów mogących występować w wodzie pitnej jest duża. Do najbardziej znanych należą oprócz salmonelli, shigelli, bakterii fekalnych i określonych wirusów przede wszystkim następujące dwa szczepy:

Pseudomonas aeruginosa
Te często występujące bakterie wywołują ciężkie, częściowo nawet zagrażające życiu zapalenia, zwłaszcza w szpitalach. Do zarażenia się nimi wystarczy już względnie niewielka ilość zanieczyszczonej wody.

Legionella pneumophila
Legionelle często trafiają na pierwsze strony gazet wskutek zakażenia całych budynków. Chorobą legionistów można się zarazić wskutek wdychania drobnej zawiesiny wodno-powietrznej, np. podczas brania prysznica. Konsekwencją są ciężkie zapalenia płuc i zachorowania grypopochodne.

Jak drobnoustroje rozmnażają się w wodzie pitnej?

Każda bakteria i zarazek posiada określony zakres temperatur, w którym czuje się szczególnie dobrze i odpowiednio szybko rozmnaża. Dlatego bardzo ważne jest, aby unikać tych temperatur, np. poprzez wymianę wody i właściwą izolację. Ogólna zasada brzmi: zimna woda nie powinna przekraczać temperatury 25° C, temperatura ciepłej wody nie powinna spadać poniżej 55° C. Rozwojowi mikrobów sprzyja dodatkowo długi przestój wody w instalacji. Do rozmnażania potrzebują wody stojącej, która szybciej się ogrzewa i staje rajem dla bakterii. Aby temu zapobiec, woda powinna możliwie szybko krążyć w rurach w trakcie codziennej eksploatacji i ciągle się wymieniać.

Mit dem RAUTITAN Trinkwassersystem haben Legionellen keine Chance

Higiena wody pitnej

Co powinieneś wiedzieć?
Das RAUTITAN Komplettsystem für optimale Trinkwasserqualität

Kompletny system

Profesjonalny i wszechstronny
Instalacje wody pitnej RAUTITAN

Ekonomiczność

Trwałość systemu RAUTITAN to ponad 50 lat!
Punkty sprzedaży

Znajdź instalatora lub hurtownię

Tutaj znajdziesz adresy Autoryzowanych Partnerów REHAU i hurtowni z branży instalacyjnej w Twoim regionie.
drukuj