Competenţe

De încredere şi inovativ

Prin inovaţii de excepţie şi printr-o înaltă fiabilitate, REHAU îşi creează avantaje concurenţiale pe termen lung. Know-how-ul specific celor trei domenii de specialitate Construcţii, Automotive şi Industrie este interconectat în mod consecvent. Fiindcă poziţia de lider internaţional în sfera produselor, consultanţei şi a service-ului se consolidează prin oferte de sistem şi servicii ajunse la maturitate. Orientarea antreprenorială pe termen lung face din REHAU un partener independent şi de încredere pentru clienţii din întreaga lume.

Tehnică

La REHAU produsul este supravegheat de ingineri şi tehnicieni de la creare şi până la montare şi utilizare. Tehnica proceselor însoţeşte produsele până la fabricarea acestora în serie şi optimizează procesele de fabricare. Uzinele noastre de producţie specializate şi bine organizate participă în mare măsură la acest proces. În plus asigurăm condiţii cadru optime, cum ar fi de exemplu logistică până în momentul livrării la termen.

... mai multe pe această temă puteţi afla aici

Calitatea

Principiile referitoare la calitate nu sunt valabile doar pentru angajaţi, ci şi pentru furnizori.

  • dorinţele clienţilor şi cerinţele de calitate ale acestora sunt întotdeauna îndeplinite.
  • Calitatea este proiectată, produsă, verificată şi supravegheată.
  • Calitatea include servicii, respectarea termenelor şi prelucrarea calificată a ofertelor.
  • Evitarea greşelilor precede înlăturarea lor. Sursele greşelilor trebuie înlăturate imediat.
  • Procesele şi sistemele de management al calităţii sunt îmbunătăţite în continuare.

... mai multe pe această temă puteţi afla aici

Mediul înconjurător

Protejarea materiilor prime ce devin din ce în ce mai puţine şi dezvoltarea sistemelor inovatoare pentru utilizarea eficientă a energiei sunt teme de viitor centrale de care REHAU se ocupă cu succes în prezent. Nu numai că noi dezvoltăm şi producem soluţii de sistem ecologice şi economice pentru clienţii noştri, dar acţionăm şi cu spirit de responsabilitate faţă de oameni şi natură.

... mai multe pe această temă puteţi afla aici

Material informativ