Mediul înconjurător

Atitudine responsabilă

În acest sens sprijinim angajaţii noştri să îmbunătăţească permanent protecţia mediului. Noi ne stabilim obiective comune a căror realizare este asigurată prin programe şi măsuri de succes. Noi ne informăm clienţii despre aspecte ale produselor noastre legate de mediul înconjurător, dar şi despre criteriile ecologice care sunt luate în considerare la alegerea furnizorilor noştri.

Noi luăm în serios orice poluare a mediului. Ea este monitorizată strict în toate locaţiile noastre din întreaga lume. Noi verificăm deja din faza de proiectare a noilor activităţi, noilor produse şi proceduri toate efectele asupra mediului. Luăm măsuri complexe pentru a împiedica emisiile în caz de defecţiune.

Responsabilitate

Punctul central al responsabilităţii îl reprezintă politică ecologică a REHAU. Compania noastră practică în toate locaţiile un sistem de management al mediului înconjurător conform ISO 14001 carte este deja certificat în mod corespunzător.

Siguranţă

Departamentul nostru de Securitate/Mediu înconjurător are sarcina de a aplica şi supraveghea reglementările legale, dar şi de a îmbunătăţi managementul mediului înconjurător. Activităţile de reciclare sunt coordonate de ramurile Construcţii, Automotive şi Industrie. Şi evaluarea şi selectarea materialelor din punct de vedere ecologic se desfăşoară tot în toate cele trei domenii de activitate în strânsă colaborare cu departamentul Chimie.

Activităţi

REHAU reţine deşeurile de producţie şi le reutilizează încă din anii 50. Din anii 70 produselor li se aplică marcaje de identificare a materialului. La sfârşitul anilor 80 compania a iniţiat şi dezvoltarea unor concepte privind colectarea şi evacuarea deşeurilor.

Un alt exemplu pentru complexa responsabilitate faţă de produse practicată de REHAU îl reprezintă punerea la punct al unui concept de reciclare pentru produse şi părţi constructive din domeniul industriei automobilistice. Inginerii noştri au pus la punct încă din faza de dezvoltare un concept detaliat pentru refolosirea ulterioară a părţilor constructive.

A acţiona ecologic înseamnă pentru REHAU nu numai să dezvolte articole reciclabile, dar şi să realizeze produse care să utilizeze material reciclat din alte surse. Astfel am dezvoltate printre altele canalul de control de reciclare RAURECO care face posibilă utilizarea calificată a materialului DSD (reciclabil) într-un produs de înaltă calitate tehnică.

În afară de aceasta REHAU se ocupă cu crearea de noi combinaţii de polimeri care permit atât o combinare a caracteristicilor specifice acelor materiale, dar şi o reciclare superioară a produselor realizate din acestea. Reducerea multitudinii de materiale legată de aceasta corespunde ideii de reciclare.

Politica ecologică

REHAU dezvoltă, produce şi comercializează produse şi sisteme din materiale polimerizate care corespund cerinţelor ecologice contemporane prin modul de producţie şi utilizarea lor.

REHAU respectă întocmai toate reglementările referitoare la protecţia mediului. Din proprie iniţiativă şi din autoresponsabilitate noi avem reglementări mai stricte decât cele oficiale, de câte ori ni se pare potrivit.

Poluarea mediului rezultată din activitatea noastră este evaluată şi îndepărtată în măsura posibilităţilor. Sunt luate măsuri de a evita emisiile rezultate ca urmare a unor defecţiuni.

Acţiunea asupra mediului a noilor activităţi, produse şi proceduri sunt evaluate deja din faza de proiectare şi evitate în măsura în care acest lucru este posibil şi suportabil din punct de vedere economic.

Noi promovăm responsabilitatea ecologică a angajaţilor noştri şi ne informăm clienţii asupra aspectelor ecologice ale produselor noastre.

Şi la alegerea furnizorilor noştri ţinem cont de aspectele ecologice într-o măsură rezonabilă.

Pentru permanenta îmbunătăţire a protecţiei mediului ne stabilim obiective ecologice. Realizarea lor este asigurată de programe ecologice şi măsuri punctuale.

REACH

Pe 1. iunie 2007 a intrat în vigoare noua legislaţie europeană în domeniul chimiei, REACH. REACH este un sistem unitar pentru înregistrarea, evaluarea şi autorizarea materialelor chimice cu scopul de a îmbunătăţi protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător. Pentru aceasta toate materialele produse sau importate în UE trebuie supuse de către producător unui proces de înregistrare într-un anumit interval de timp.

Cum REHAU produce şi comercializează aproape în exclusivitate numai produse şi nu materiale, noi nu suntem afectaţi de REACH decât marginal. Pentru a determina efectele concrete şi obligaţiile ce ne revin, o echipă competentă se ocupă aplicarea acestor cerinţe legale.

Pentru întrebări concrete referitoare la tema REACH vă rugăm să vă adresaţi la reach@rehau.com.

Material informativ