Programe de dezvoltare antreprenorială

Programe de dezvoltare antreprenoriala REHAU

Noi punem mare preţ pe acoperirea necesarului de forţe calificate din rândurile propriilor noştri angajaţi. De aceea este de la sine înţeles să-i pregătim pe angajaţii noştri prin programe de dezvoltare personală cu obiective precise pentru sarcini superioare şi din ce în ce mai internaţionale.

Programe de dezvoltare comercială

Punem un accent deosebit pe capacitatea noastră de a acoperi nevoia de personal calificat din propriile rânduri. De aceea, pentru noi este un lucru firesc să ne pregătim angajaţii prin intermediul unor programe de dezvoltare bine direcţionate pentru preluarea unor sarcini mai avansate şi care se întind tot mai mult pe plan internaţional.

Programe pentru dezvoltarea personalului

REHAU oferă angajaţilor cu potenţial posibilitatea de a participa la trei programe succesive de dezvoltare a personalului. În decursul a 18 luni participanţii sunt pregătiţi în mod sistematic pentru cerinţele următorului nivel ierarhic. Prin intermediul studiului individual şi prin măsuri de training şi de dezvoltare transmitem atât competenţe generale şi cunoştinţe specifice de specialitate, cât şi cunoştinţe de limba engleză. În final performanţele individuale ale fiecăruia în cadrul programului de dezvoltare a personalului şi la locul de muncă constituie factorul de decizie cu privire la o avansare în carieră.

Calificare academică

Programul Executive-MBA
Angajaţii noştri din Europa de (Sud-)Est care lucrează de cel puţin doi ani la REHAU pot participa în urma unei proceduri de selecţie la programul Executive-MBA „Management and Marketing of Central and Eastern Europe“ al Universităţii Viadrina din Frankfurt pe Oder. Scopul acestui program este pregătirea angajaţilor pentru preluarea unor sarcini de conducere în ţările din Europa centrală şi de est.

Studii cu parte practică aprofundată
Proiectul „Studii cu parte practică aprofundată“ se adresează persoanelor în curs de formare la REHAU care deţin deja o calificare şi sunt foarte motivaţi. Astfel aveţi opţiunea să păstraţi legătura cu întreprinderea noastră şi pe durata studiilor aprofundate şi să combinaţi cunoştinţele teoretice cu experienţe orientate spre practică.

Semestrele de practică prescrise de facultate, precum şi stagiile suplimentare de practică pe durata vacanţelor le veţi absolvi desigur la REHAU. După terminarea cu succes a studiilor, începătorul are asigurat un loc de muncă corespunzător pregătirii sale.

Pregătire internaţională

REHAU oferă programe de perfecţionare foarte individualizate care se întind de la un program internaţional de Trainee până la un program special de educaţie. Angajaţii noştri profită astfel de o pregătire direcţionată în mod special spre viitoarele lor domenii de activitate internaţională.

Programe de dezvoltare profesională

Punem un accent deosebit pe capacitatea noastră de a acoperi nevoia de personal calificat din propriile rânduri. De aceea, pentru noi este un lucru firesc să ne pregătim angajaţii prin intermediul unor programe de dezvoltare bine direcţionate pentru preluarea unor sarcini mai avansate şi care se extind tot mai mult pe plan internaţional.

Sistemul de testare

Sistemul de testare pentru perfecţionarea profesională constituie o parte integrantă a conceptului de personal REHAU şi o cale sigură spre succes. Muncitorii noştri au posibilitatea să-şi demonstreze propria performanţă prin intermediul unui test teoretic şi practic. Dacă muncitorul trece testul cu succes, va beneficia de un tarif orar mai ridicat