Viziunea noastră

Ne asumăm răspunderea cu seriozitate, asemenea unei companii globale

Strategia corporativă pe termen lung

Ne asumăm răspunderea cu seriozitate, asemenea unei companii globale, și ne ghidăm acțiunile în mod sustenabil pentru viitor. REHAU, o companie de familie, se concentrează în mod conștient pe o diversificare prin domenii și sectoare de activitate, precum și pe regiuni și țări. Acest lucru ne dă stabilitate și consolidează performanța economică a companiei.

Ne ajutăm clienții pentru a deveni mai sustenabili

Produse ecologice și eficiente din punct de vedere energetic

Ne ajutămcliențiipentru a devenimaisustenabili. Prin eforturile noastre inovatoare creăm produse integrate și soluții bazate pe nevoile clienților și le permitem, de exemplu, creșterea eficienței energetice, reducerea costurilor și asigurarea calității vieții.

Toate locațiile REHAU adoptă, monitorizează și evaluează măsuri de conservare a resurselor și de eficiență energetică

Conservarea resurselor

Fiind o companie de producție, suntem conștienți de impactul operațiunilor noastre asupra climei și mediului. Ca atare, toate locațiile REHAU adoptă, monitorizează și evaluează măsuri de conservare a resurselor și de eficiență energetică. Prin tehnologii și procese de producție optimizate, vrem folosim resursele naturale în mod responsabil, să reducem emisiile poluante și să menținem impactul negativ asupra oamenilor și a mediului la un nivel cât mai scăzut posibil.

Angajaţii nostri constituie baza succesului nostru.

Satisfacția angajaților

Angajații noștri constituie baza succesului nostru. Vrem creștem satisfacția angajaților și să le garantăm egalitatea de șanse. Formarea profesională și continuarea pregătirii profesionale, sănătatea și siguranța, precum și echilibrul dintre viața profesională și viața de familie, trebuie să fie o orientare pe termen lung a angajaților noștri, să-i motiveze și să-i încurajeze. În plus, ne propunem să ne implicăm în comunitate, acolo unde ne desfășurăm activitatea.