Concepte energetice

Concepte energetice inovatoare cu acumulatorul de căldură sezonier

Acumulator de căldură sezonier, acumulator de căldură tampon, cazan de compensare a vârfurilor de sarcină.

Prin integrarea unui acumulator sezonier de energie se poate realiza o alimentare inovatoare și durabilă cu energie a sistemelor mai mari de 100 kW cu necesar de căldură predominant din diverse surse de energii regenerabile.

Pentru acest concept sunt disponibile diverse surse de energie:

 • Uzine de cogenerare (BHKW)
 • Deșeuri de căldură industrială
 • Colectori solari

Absorbanți solari

Pe lângă cele trei componente principale, sursa de energie, acumulatorul sezonier de căldură și consumatorul de căldură, în funcție de cazul de utilizare se utilizează și alte componente ale sistemului:

 • Acumulator de căldură tampon pentru perioadă scurtă:
  Fluctuațiile mari de putere ale surselor de căldură trebuiesc reținute într-un acumulator tampon înainte de a putea fi înmagazinate în pământ. În special în cazul colectorilor solari este adesea necesar un acumulator tampon pentru reținerea vârfurilor de sarcină.
 • Pompă de căldură de temperatură ridicată:
  Dacă se dorește încărcarea acumulatorului sub temperatura necesară rețelei de distribuție a agentului termic, în sistem trebuie intercalată a pompă de căldură. Această pompă de căldură aduce temperatura sondelor terestre ale acumulatorului de căldură la temperatura dorită în rețeaua de distribuție a agentului termic. Această pompă de căldură este în cele mai dese cazuri o construcție specială pentru a putea utiliza eficient dispersia mare de temperatură din pământ.
 • Cazan de compensare a vârfului de sarcină:
  În funcție de cazul de utilizare și conceptul energetic poate fi economic ca vârfurile de sarcină să fie preluate de un cazan de compensare. Restul sistemului poate fi astfel ales ca într-un caz cu funcționare normală. Cazanul de compensare intervine numai în cazul apariției vârfurilor de sarcină.