Încălzirea suprafeţelor industriale

Încălzirea suprafeţelor industriale – un concept de încălzire modern pentru clădiri industriale

Hangare pentru avioane, centre logistice, hale de producţie, etc. – încălzirea suprafeţelor industriale îmbină costuri investiţionale şi de exploatare reduse cu un profil de temperatură avantajos.

Ţevile RAUTHERM S sunt situate, fără a necesita întreţinere, în placa pardoselii de beton şi oferă o mare libertate de amenajare în cadrul încăperilor încălzite. Sarcina mare de radiaţie şi profilul de temperatură scăzut asigură costuri reduse de exploatare. Temperatura scăzută de pe tur permite utilizarea energiilor alternative şi / sau folosirea căldurii recuperate din gazele de ardere.

 • Profil uniform al temperaturii halelor
 • Temperatură plăcută la suprafaţa pardoselii
 • Agitare redusă a prafului
 • Viteze reduse ale aerului
 • Temperaturi scăzute de funcţionare
 • Fără costuri de întreţinere

Avantaje

 • Ţevile RAUTHERM S din PE-Xa pentru necesităţile zilnice de pe şantier
 • Montare rapidă şi uşoară datorită flexibilităţii ridicate a ţevilor PE-Xa RAUTHERM S
 • Verificarea potrivirii cu izolaţia pardoselii pentru optimizarea costurilor
 • Pozarea sub formă de meandre asigură un profil uniform al temperaturii halei
 • Fenomenele de tiraj sunt evitate, pernele de aer cald de sub tavan şi pierderile de căldură rezultate din acestea sunt împiedicate
 • Este eliminat valţul de aerare care se formează de obicei în spaţii climatizate, astfel se agită mai puţin praf şi microbi
 • Rezistenţa la încărcări a pardoselii industriale nu este redusă în cazul unei încălziri în pardoseală

Variante

 • Încălzirea suprafeţelor industriale în beton armat:
  De obicei, armătura inferioară poate fi folosită ca suport pentru ţevi, adică ţevile RAUTHERM S sunt fixate direct pe plasa grătar de la nivelului armăturii inferioare cu ajutorul cureluşe de legare a cablurilor.
  Fără costuri suplimentare pentru elemente de suport a ţevilor şi o mai mare „libertate de gaurire”.
 • Încălzirea suprafeţelor industriale în fibra neutră:
  La pozarea în zona neutră, ţevile RAUTHERM S sunt montate la nivelul fibrei neutre, mijlocul distanţierelor armăturii.
 • Încălzirea suprafeţelor industriale în beton armat cu fibre de oţel :
  În cazul plăcilor de beton armat cu fibre de oţel, armătura clasică a plăcilor, de ex. plase de oţel, bare de oţel, sunt înlocuite prin adăugarea fibrelor de oţel. Pentru menţinerea constantă a pasului de montaj, ţevile de încălzire sunt pozate pe şine RAUFIX.

Program de livrare

 • Distribuitor Tichelmann
 • Distribuitor industrial
 • Cureluşă de prindere a cablurilor
 • Şină RAUFIX
 • Agrafă de susţinere
 • Şină RAILFIX
 • Curbă conducătoare