Telecomunicaţii

Teritoriul dublu al reţelelor de date: Soluţii pentru telecomunicaţii

Conexiunile de telecomunicaţii sunt circuitele vitale ale unei noi ere. Viaţa modernă nu poate fi imaginată fără telefon, transmisie de date şi internet. De aceea este la fel de important ca şi conexiunile cablurilor reţelelor de date să fie protejate cât se poate de bine. REHAU oferă în acest sens un program generos de sisteme de protecţie al cablurilor din diverse materiale polimerice, care sunt foarte robuste şi cu durată mare de utilizare. Acest sortiment este întregit cu dispozitive necesare instalării eficiente a cablurilor de fibră de sticlă.