RAUKANTEX visions dimenzionalni dizajn sa V-žlebom

Opis

Efektan spoj

Poseban highlight unutar proizvodne linije RAUKANTEX visions predstavljaju kant trake dimenzionalnog dizajna sa V-žlebom. Utisak da staklena ploča leži na nosačima se pojačava kroz V-žleb na kant traci.

Moguća je realizacija mnogobrojnih kombinacija: staklo/metal, staklo/drvo itd., kao i optika dekorativnog sjaja. Bezgranične mogućnosti kombinovanja dekora i najrazličitijih lakova, nezavisno od toga da li želite da simulirate staklenu ploču na metalnim nosačima ili da istaknete decentne prelaze između dva različita sloja laka.

Prednosti

Prednosti

  • Postizanje jačeg efekta staklene ploče na nosačima
  • Mogućnost kombinovanja materijala i optike dekorativnog sjaja
  • V-žleb sa štampom na pozadini zbog postizanja efekta osenčenosti
  • Dostupno i kao RAUKANTEX laser edge