RAUKANTEX visions Duo-Design

Opis

Highlight u kantovanju površina slične staklu

Program kant traka RAUKANTEX visions Duo-Design od materijala PMMA omogućava kontinuiranu optiku na frontovima i utisak ravno položene staklene ploče. RAUKANTEX visions Duo-Design kant trake za maksimalnu slobodu kreiranja zbog neograničenog izbora boja.

Prednosti

Prednosti

  • Vizuelni efekat kontinuirane površine utisak ravno položene staklene ploče
  • Bočni uvid u polimer-staklo površinu
  • Jednostavno obrada radijusa i postavljanje u fazama na postojećim mašinama
  • Ujednačen dizajn frontova i okolnih površina
  • Maksimalna individualnost pri izboru boje i dekora
  • Dostupno i kao RAUKANTEX laser edge
  • Jednostavna obrada na postojećim laserskim postrojenjima