Geotermija

Grejanje i hlađenje ptuem toplote tla / geotermija - najtoplije preporučujemo

Toplota tla, odnosno geotermija je energija akumulirana u zemljištu, a koja se usled sunčevog zračenja i geotermalnih uticaja stalno obnavlja. Energija akumulirana u zemljištu može da se koristi nezavisno od vremenskih uslova i godišnjeg doba, a u Nemačkoj je raspoloživa već na dubini od 1,5 m. Već na dubini od 10 m tokom cele godine vlada konstantna temperatura od ca. 8 – 12 °C.

Prilikom korišćenja geotermalne energije kroz vertiklano, radijalno ili horizontalno položene cevovode cirkuliše medijum za transport toplotne energije, pri čemu se napaja geotermalnom energijom i istu prenosi u toplotnu pumpu, gde se tako dobijena energija podiže na temperaturni nivo neophodne za grejanje.

REHAU sa RAUGEO programom nudi mnogostrano i visoko kvalitetno sistemsko rešenje za korišćenje geotermalne energije za grejanje i hlađenje u kombinaciji sa toplotnom pumpom. Ova kombinacija je posebno ekonomična kod primene u sistemima sa niskotemperaturnim režimom rada, kao što su površinsko grejanje i temperiranje betonskog jezgra.