Saćaste ploče

Opis

Opis

Rešenja za suvi način gradnje
REHAU je pravovremeno prepoznao važnost top-teme suvi način gradnje i postao je pokretač inovacija kako za područje kantovanja saćastih ploča bez rama, tako i za područje funkcionalnih profila za primenu kod suve gradnje.


Tehnika stabilizacione kant trake – RAUKANTEX basic edge
Kako bi se i kod neuokvirenih saćastih ploča sa pokrivnim slojem ispod 8 mm omogućilo dekorativno kantovanje i samim tim nesmetana mašinska obrada ploča, REHAU je razvio inovativnu stabilizacionu kant traku RAUKANTEX basic edge.

Stabilizaciona kant traka RAUKANTEX basic edge međusobno podržava pokrivne slojeve i nudi solidnu osnovu za nanošenje dekorativne kant trake. Ovako se obezbeđuje neophodna otpornost na pritisak i nesmetana obrada.Rešenja za direktno kantovanje
Za standardno kantovanje pogodne su skoro sve RAUKANTEX kant trake.

Prednosti

Prednosti

  • Materijal sa mogućnošću namotavanja
  • Realizacija bilo kakvih oblika
  • Mogućnost obrade i uskih radijusa
  • Nakon formatiranja pogodno za lepljenje zahvaljujući penastoj strukturi (bez pripremne obrade)
  • Mogućnost obrade u kontinuiranom postupku ili na BAZ-u

Mogućnosti primene

Mogućnosti primene

Kod kantovanja uskih površina bez stabilizacione ivice moraju se poštovati sledeći parametri:

  • Minimalna debljina pokrivnog sloja - kako bi se obezbedila čvrsta veza lepljenjem
  • Minimalna debljina kant trake - u zavisnosti od debljine modularnog elementa
  • Izbor Inlay-izrade (saćasto ili talasasto)
  • Izbor lepka (EVA, APAO, PUR)