Sistemi za vođenje kablova

Opis

Sistemi za vođenje kablova - konačno red među kablovima

REHAU sistemi za vođenje kablova integrišu kablove u modulima nameštaja i vode ih skriveno na željeno mesto, do mesta gde su potrebni. Kablovi se lako i komforno uvode, a isto tako na bilo kom mestu izvode iz vođica.

Dizajn

Dizajn

Tamo gde je dizajnerski aspekt primaran i gde su REHAU kablovske vođice vidne otvaraju se mogućnosti za unošenje strukture u površinu i naglašavanje kroz boje.
U zavisnosti od zahteva kanalice se mogu isporučiti sa jednom ili više komora.