Grejanje plivajućih podova

Opis

Prijatno temperirana površina sportskog terena ostvarena ugradnjom površinskog grejanja

Zahtevi arhitekata i projektanata za temperiranim podnim površinama u sportskim dvoranama se na osnovu sportsko-medicinskih, energetskih i arhitektonskih saznanja sve više nameću.

Površinsko grejanje se integriše u podkonstrukciju plivajućeg poda. Zbog velike grejne površine obezbeđen je prijatan temperaturni profil u celoj dvorani.

 • prijatno temperirana površina poda
 • ušteda energije zbog visokog udela zračenja u prenosu toplote
 • smanjeno vrtloženje prašine
 • smanjeno strujanje vazduha
 • zbog načina polaganja cevi bez ograničavajućeg uticaja na konstrukciju poda
 • niski investicioni troškovi

Prednosti

Prednosti

 • odvojene konstrukcije plivajućeg poda i podnog grejanja, tako da je omogućeno naknadno saniranje konstrukcije poda bez demontaže podnog grejanja
 • brza i jednostavna montaža zbog polaganja sa unapred presovanom izolacijom i fleksibilnih RAUTHERM S cevi
 • polaganje u meandru obezbeđuje ravnomerni temperaturni profil hale
 • obezbeđeni razmaci polaganja pomoću RAUFIX šine
 • bez opterećenja krovne konstrukcije pri instalaciji, modernizaciji i renoviranju, a time veća sloboda projektovanja građevinskog korpusa
 • minimalna koncentracija toplote u gornjem sloju ispod krovne konstrukcije i time nizak nivo toplotnih gubitaka u zoni krova
 • bez formiranja temperaturnih/zračećih polja zbog ravnomerne raspodele temperature

Varijante

Varijante

 • Podno grejanje plivajućih podova sa industrijskim razdelnikom

  Za primenu kod površinski elastičnih sportskih podova, prema zahtevima u odnosu na kapacitet. Priključak RAUTHERM S-cevi 20 x 2,0 mm ili 25 x 2,0 mm vrši se pomoću REHAU industrijskog razdelnika.
 • Podno grejanje plivajućih podova sa sistemom razdelnika cevi

  Optimiziranje razlike pritisaka u sistemu kroz priključak RAUTHERM S cevi 25 x 2,3 mm na sistem razdelnika prema „Tichelmann principu“. Individualna izrada sistema razdelnika u skladu sa lokalnim uslovima i parametrima.

Program isporuke

Program isporuke

 • prefabrikovana izolaciona ploča
 • RAUFIX-šina
 • RAILFIX-šina
 • igla za pričvršćivanje
 • industrijski razdelnik
 • razdelnik prema Tichelmann principu

Download