Temperiranje betonskog jezgra

Ugodna i ekološka varijanta za temperiranje objekata

Sve veća potreba za komforom postavlja sve više zahteve u odnosu na savremenu i inovativnu tehniku unutrašnjih instalacija. Savremeni sistem hlađenja i grejanja koji može da odgovori ovim visokim zahtevima je sistem temperiranja betonskog jezgra (BKT).
Princip temperiranja betonskog jezgra koristi svojstvo građevinske mase da zadržava temperaturu. Temperatura masivnih betonskih delova održava se strujanjem vode kroz cevi koje služe za hlađenje odnosno grejanje. Stvara se „beskonačna“ akumulacija. Naglasak je kod temperiranja betonskog jezgra na ekonomičnosti i to je aktuelna tema na području tehnike klimatizacije
- Niski investicioni troškovi i troškovi eksploatacije.
- "Blago hlađenje" bez pojave strujanja vazduha u obliku promaje.
- Smanjena izmena vazduha u kombinaciji sa vazdušnim sistemima.
- Bez sindroma „Sick-Building-a“.
- Primena alternativnih sistema za proizvodnju rashladne i grejne vode.
- Nizak nivo temperature vode u razvodu, energetski povoljan.

Prednosti sistema:
- robusna, dugovečna RAUTHERM S-cevi, PE-Xa, 17 x 2,0 mm ili 20 x 2,0 mm
- bez korišćenja O-prstena, trajno nepropusna tehnika spajanja
- mogućnost primene pokretne navlake u betonu, bez potrebe za revizionim otvorom
- brza i jednostavna montaža zbog industrijskih prefabrikovanih modula
- obezbeđen razmak pri polaganju zbog prefabrikovanja
- varijabilne dimenzije modula u standardnim i vanstardnim geometrijama za individualno uređenje objekta
- polaganje jednostrukih i duplih meandera za ravnomernu raspodelu površinske temperature
- na zahtev se mogu isporučiti i individualne dužine instalacionih priključaka za povezivanje na razdelnike grejnih krugova
- podrška pri projektovanju, izradi tendera, kao i posredovanju sa specijalizovanim firmama