Polaganje BKT-a na gradilištu

Opis

Jednostavno, individualno i fleksibilno

Zbog polaganja cevi direktno na gradilištu BKT-grejni krugovi mogu fleksibilno da se prilagode bilo kojoj geometriji objekta.

Mogućnosti primene

Mogućnosti primene

Polaganje BKT-a na gradilištu

 • fleksiblna prilagodljivost BKT-grejnih krugova na geometriju objekta
 • varijabilna dužina BKT-grejnog kruga
 • jednostavno polaganje cevi
 • varijabilni razmaci polaganja
 • jednostruki ili dupli meander

Program isporuke

Program isporuke

 • RAUTHERM S cev 17 x 2,0 mm ili 20 x 2,0 mm
 • BKT-oplata
 • BKT-armaturni/kablovski veznici
 • zaštitna cev
 • zatvarač cevi komprimovanog vazduha
 • spojnica, pokretna navlaka
 • BKT-zaštitna traka
 • BKT-priključna utičnica sa poklopcem