RAUGEO collect geotermalni kolektor

Opis

Površinski kolektori za efikasno grejanje korišćenjem toplote tla

Preko horizontalno položenog geotermalnog kolektora koristi se toplotna energija tla na dubini od 1,5 m, područje bez opasnosti od smrzavanja.

RAUGEO collect PE-Xa površinski kolektori odlikuju se izuzetnom otpornošću u odnosu na mehanička oštećenja, npr. tačkasto opterećenje. Zbog toga materijal iz iskopa može ponovo da se upotrebi za nasipanje. Zbog toga je skupa izmena zemljišta nepotrebna i troškovi polaganja se značajno redukuju.

Za niže zahteve u odnosu na otpornost na tačkasto opterećenje i temperaturnu postojanost REHAU u svojoj ponudi ima i geotermalne kolektore od PE100 i PE100-RC.

Prednosti

Prednosti

 • visoko rezistentan materijal cevi PE-Xa (umreženi polietilen), neosetljiv na vertikalno usecanje i prorezivanje
 • najveća sigurnost u eksploataciji sa PE-Xa cevima
 • bez troškova za izmenu zemljišta, jer nema potrebe za inače uobičajenim peskom za nasipanje
 • niksi eksploatacioni troškovi i visok stepen delovanja
 • nepostojanje obaveze za dobijanjem dozvole, ukoliko se postavlja iznad nivoa podzemnih voda
 • mogućnost ekonomičnog polaganje mašinskim putem
 • niski troškove polaganje zbog polaganja bez izmene zemljišta i bez peska za nasipanja
 • trajna sigurnost u eksploataciji zbog visoke rezistentnosti materijala u odnosu na tačkasto opterećenje i otpornost na pukotine usled naprezanje
 • unapređen stepen delovanja zbog ponovne upotrebe materijala iz iskopa
 • jednostavno polaganje na građevinskim placevima velike površine

Mogućnosti primene

Mogućnosti primene

 • Za grejanje u kombinaciji sa toplotnom pumpom
 • Pri raspoloživim većim površinama (od 200m²)
 • Ekonomično polaganje sa uobičajenim građevinskim mašinama
 • Kod kamenitog zemljišta bez peščane posteljice zbog PE-Xa
 • Optimalno u kombinaciji sa površinskim grejanjem

Program isporuke

Program isporuke

RAUGEO program pored geotermalnog kolektora od PE-Xa, PE-RC i PE100 obuhvata i sve neophodne komponente do priključka na toplotnu pumpu:

 • pomoćna sredstva za polaganje
 • priključne vodove
 • razdelnike i razdelne šahtove
 • zidne zaptivne flanše
 • etilenglikol

Naš sveobuhvatan program isporuke naći ćete u download-sekciji.