RAUGEO razdelni šaht maxi

Opis

RAUGEO razdelni šaht maxi
RAUGEO razdelni šaht maxi

Za priključenje i do 20 krugova rasoline

REHAU za priključenje i do 20 krugova rasoline u svojoj ponudi ima RAUGEO razdelni šaht maxi, koji je pogodan za primenu kod velikih postrojenja.

 • Šaht i razdelnik od polietilena
 • Za 8-20 priključka, sa i bez merača protoka
 • Dimenzije razdelnika 63 mm
 • Zavareni cevni nastavci 32 mm
 • Razdelnik fabričiki ispitan na pritisak, boks ispitan na vodonepropusnost
 • Otporan na saobraćajno i pešačko opterećenje do 200 kg (kod maxi Add-On do 600 kg)
 • Poklopac za pešačko opterećenje, šaht se isporučuje sa postavljenim poklopcem
 • Opcionalno produženje konusa (visina 400mm)

Prednosti

RAUGEO razdelni šaht maxi
RAUGEO razdelni šaht maxi

Prednosti

 • Kompletno prefabrikovani razdelni šahtovi od polietilena za priključenje krugova rasoline u geotermalnim postrojenjima
 • Fabrički montiran razdelnik od PE 100 intergrisan u razdelni šaht
 • Svaki krug rasoline sa zapornim elementom kako u razvodu, tako i u povratu
 • Kod izrade sa meračem protoka kuglasti ventil u povratnom vodu zamenjuje se podesivim meračem protoka, koji može da se zatvori
 • Merači protoka i kuglasti ventili se montiraju pomoću ravnodihtujućeg holender spoja, sa mogućnošću zamene
 • Kuglasti ventil DN25 na gornjoj strani razdelnika služi za punjenje, ispiranje i odzračivanje
 • Lagana konstrukcija
 • Priključci krugova rasoline i priključci glavnih vodova izvode se iz šahta i zavareni za zid šahta
 • Pomoću spojnice za elektrofuziono zavarivanje mogu se spojiti RAUGEO PE, PE-RC i PE-Xa cevi na cevne nastavke