Naša ponuda

Opis

Opis

Naša ponuda:

  • RAUGEO sonda PE-Xa
  • REHAU tehnika spajanja sa pokretnom navlakom
  • RAUGEO collect horizontalni vod geotermalnog kolektora
  • RAUVITHERM – predizolovani sistem cevi za grejanje

Naš servis:

  • Snimanje situacije i pripremna studija
  • Prva procena geologije i hidrogeologije
  • Bilansiranje raspoložive toplotne energije - mogućnost akumulacije i potrebe za toplotnom energijom
  • Velika studija izvodljivosti uzimajući u obzir tehničke i finansijske aspekte, kao i postupak za dobijanje dozvole