Vaš put do sezonskog akumulatora toplote

Opis

Vaš put do sezonskog akumulatora toplote: Smernica za projektovanja sa neophodnim preduslovima

Geotemalni akumulator toplote je komponenta koncepta grejanja i hlađenja, koja se mora uključiti već u najranijoj fazi projektovanja.

Pomoću Quick-Scan-a na početku izgradnje Vašeg objekta možete da saznate da li je moguća i svrsishodna integracija akumulatora toplote i kod Vašeg objekta.

U sledećim fazama projektovanja akumulatora toplote sa geosondama ključna komponenta je dinamička simulacija sezonskog akumulatora.

Zainteresovani? Kontakt