RAUPIANO PLUS

Opis

Opis

RAUPIANO PLUS ispunjava najviše zahteve u odnosu na zvučnu izolaciju prema VDI 4100 i u najvećoj meri sprečava prenos buke usled proticanja vode. Sa nivoom buke ispod 20 dB(A) sistem već danas ispunjava zahteve sutrašnjice.

 • Tri funktionalna sloja obezbeđuju sigurno odvođenje vode, apsorpciju zvuka i polaganje cevi čak i kod temperature od -10 °C
 • Hidraulički optimizovani fazonski komadi obezbeđuju optimalan protok i smanjenje buke usled proticanja vode
 • Specijalna, patentirana tehnika pričvršćivanja delotvorno redukuje prenos buke usled vibracija
 • Kolena ojačanih zidova obezbeđuju neophodnu masu za redukciju buke tamo gde je ona najvažnija

Ekonomičnost

 • Tehnika spajanja sa prefabrikovanim mufom i odgovarajuće dužine doprinose uštedi vremena za polaganje: 30 % uštede vremena u odnosu na polaganje uobičajenih SML-gusanih cevi
 • Isti način projektovanja kao kod poznatih HT-sistema zbog idetničnih protočnih kapaciteta
 • Mogućnost prelaza na HT- i KG-sisteme bez prelaznog komada
 • Efikasno i odobreno rešenje za protivpožarnu zaštitu

Kompletan sistem - od porodične kuće do velikih objekata

 • mogućnost polaganja i u uslovima niske temperature do -10 °C bez opasnosti od loma
 • širok asortiman od DN 40 do DN 200
 • postojanost na vodu visoke temperature, otpornost na hemikalije i koroziju
 • mogućnost primene kod sistema centralnog usisavanja, uklj. mnoštvo dopunskih artikala

Prednosti

Kućna kanalizacija sa RAUPIANO PLUS sistemom

RAUPIANO PLUS cevi sa inovativnom, troslojnom konstrukcijom zida:

 • unutrašnji sloj od PP-a izuzetne glatkoće i otporan na habanje
 • srednji sloj od mineralno ojačanog PP-a sa zvučno apsorbujućim materijalom za ispunu, visoke krutosti
 • spoljašnji sloj od PP-a izvrsne otpronosti na udarce

Uz ovakve karakteristike sistem postiže najviši nivo zvučne izolacije, omogućeno polaganje pri temperaturi do -10 °C, visoka prstenasta krutost (prsteanasta krutost >4 kN/m² prema DIN EN ISO 9969). RAUPIANO PLUS kanalizacione cevi pogodne za kanalizacione instalacije prema DIN EN 12056 i DIN 1986-100 unutar objekata i za polagnje u zemlju. Od porodične kuće do velikog objekta, za novogradnju i sanaciju.

Dimenzije sistema kućne kanalizacije odgovaraju DIN EN 1451-1 i time su kompatibilni sa uobičajenim HT- i KG-sistemima.

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Fazonski komadi

Kompletan program fazonskih komada u dimenzijama DN 40, DN 50, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125,DN 160 i DN 200 za skoro sve primene.

Hidraulički optimirani fazonski komadi obezbeđuju optimalnu odvodnju i omogućavaju ekonomično rešenje na malom prostoru. Specijalne jednostruke račve sa unutrašnjim radijusom imaju veću protočnu moć i mogu s toga da odvode i do 20% više otpadne vode u odnosu na standardne račve. RAUPIANO PLUS kolena nazivnog prečnika od DN 90 do DN 125 imaju ojačani zid, tako da u oblastima skretanja, koja su izložena većem nivou buke, unapređuju nivo zvučne izolovanosti.

Tehnika pričvršćivanja

Decenijama se akcenat stavljao na buku koja nastaje usled tečenja kroz odvodne cevi, a za njenu eliminaciju korišćene su teške cevi visoke gustine. Kroz primenu savremene građevinske izolacije uzeta je u obzir i dodatna komponenta prenosa zvuka, a to je prenos zvuka kroz konstrukciju. Patentirana tehnika pričvršćivanja sa visokim nivoom zvučne izolacije stastoji se od šelne za oslanjanje i šelne za fiksiranje. Ova tehnika ispunjava zahteve za zvučnu izolaciju prema DIN 4109 (30dB(A)), kao i u najvećoj meri stroge zahteve VDI-smernica 4100 (20 dB(A)). Sertifikat instituta „Frauenhofer“ potvrđuje: zvučnu zaštitu na najvišem nivou.

Protivpožarna zaštita

Preventivna protivpožarna zaštita koja sprečava prodiranje dima i gasova kroz cevne prodore je apsolutna obaveza kod svakog višespratnog objekta. RAUPIANO PLUS olakšava ispunjenje ove obaveze. Ispitane protivpožarna manžetne od DN 50 do DN 200 za fleksibilnu montažu na zid i tavanicu ili ugradnju u sirovi beton. Posebno praktično: sa samo jednim pogledom proverava se konkretna realizacija protivpožarne zaštite. U slučaju požara dolazi do ekspanzije specijalnog intuplast materijala pri temperaturi od ca. 160 °C, koji dostiže 18-struki volumen i tako zatvara prodor cevi kroz konstrukciju. Pouzdano sprečavanje prenosa požara na susedni objekat.