RAUPEX sistem industrijskih cevi

Opis

Sistem industrijskih cevi RAUPEX – rešenje za komprimovani vazduh, rashladnu vodu, hemikalije, industrijsko grejanje i dr.

RAUPEX cevi od umreženog polietilena (PE-Xa) u kombinaciji sa jednostavnom i sigurnom REHAU tehnikom spajanja sa pokretnom navlakom i elektrofuziono zavarenom spojnicom stvaraju siguran i kompletan sistem za primenu u modernim industrijskim postrojenjima.

Karakteristike:

 • idealno za komprimovani vazduh, rashladnu vodu, hemikalije, industrijsko grejanje i dr.
 • boja cevi razvrstana prema specifičnim primenama (oslonjeno na DIN 2403)
 • temperturno područje primene od -40° do +95 °C
 • isporuka u šipkama ili u koturu

Prednosti

Prednosti

Sistem industrijskih cevi RAUPEX, koji se sastoji od RAUPEX cevi i tehnike spajanja sa pokretnom navlakom i elektrofuziono zavarenim spojnicama pruža odlučujuću prednost pri projektovanju, montaži i energetski efikasnoj eksploataciji industrijskih postrojenja:

 • univerzalni sistem dimenzija od 20 do 160 za različite medijume u industriji
 • značajna redukcija troškova eksploatacije i održavanja
 • bez curenja, korozije i inkrustracije
 • brza, jednostavna i sigurna montaža garantuju poštovanje dogovorenih rokova
 • različite boje cevi, oslonjeno na DIN 2403, u svrhu obeležavanja
 • polimerne cevi od PE-Xa sa navišim vrednostima optornosti na mehanička i termička opterećenja
 • bez udela jona teških metala, holegnih ili materija, koje sprečavaju prianjanje laka na površinu
 • kruto i fleksibilno polaganje sa cevima u šipkama i u koturima

Sistemske komponente

Sistemske komponente

REHAU sa sistemom industrijskih cevi RAUPEX nudi kompletno sistemsko rešenje koje se sastoji od:

 • RAUPEX cevi (boje oslonjeno na DIN 2403):
  - dim. 20 x 1,9 do 160 x 14,6 (SDR 11)
  - dim. 20 x 2,8 do 63 x 8,6 (SDR 7,4)
 • opsežan program tehnike spajanja:
  - pokretna navlaka
  - FUSAPEX elektrofuziono zavarene spojnice od PE-X
  - elektrofuziono zavarene spojnice od PE
 • kuglasti ventili
 • pribor za komprimovani vazduh
 • alati