Nabavka

Centralna uprava

Centralna uprava REHAU grupe nalazi se u švajcarskom Muri-ju, gde se ujedno nalazi i management materijalima i logistikom. Ovo samostalno trgovačko društvo vodi za REHAU, širom sveta, centralnu nabavku sirovina, mašina i postrojenja, a povrh svega organizuje transport i logistiku. Pri tome je stalan prioritet ekonomičnost, kvalitet, servis, pouzdanost i sposobnost isporučivanja.

Nabavna mreža

REHAU nabavna mreža je širom sveta odgovorna za raspoloživost neophodnih materijali. U to spadaju sirovine i delovi iz eksterne proizvodnje, mašine i postrojenja, alati, transportne usluge, pomoćni i radni materijali, IT-poslovi, oprema, kao i potrebe za kancelarijskim materijalom, i mnogo toga još.

... saznajte više o ovoj temi

Politika nabavke

Politika nabavke proizlazi kod REHAU-a iz ciljeva same kompanije. U središtu svega je zadovoljstvo naših kupaca. Uspeh naših proizvoda usko je povezan sa njihovim kvalitetom i u neposrednoj je vezi sa našim ciljem da udovoljimo sve višim zahtevima naših kupaca.
... saznajte više o ovoj temi

Politika kvaliteta

Kvalitet je značajna osnova za uspeh i zadovoljstvo naših kupaca. Na svim REHAU lokacijama radimo prema načelima kvaliteta i pravilima koja važe širom sveta.

... saznajte više o ovoj temi

Upravljanje dobavljačima

Stub sistema upravljanje dobavljačima je dosledno upravljanje materijalnim grupama. Za svaku grupu materijala nadležan je jedan „Lead Buyer“ (nabavka) i jedan „Lead Engineer“ (tehnika).
... saznajte više o ovoj temi

Informacije o materijalu

Servis