Politika nabavke

Za unapređivanje ekonomičnosti i kvaliteta

Politika nabavke proizlazi kod REHAU-a iz ciljeva same kompanije. U središtu svega je zadovoljstvo naših kupaca. Uspeh naših proizvoda usko je povezan sa njihovim kvalitetom i u neposrednoj je vezi sa našim ciljem da udovoljimo sve višim zahtevima naših kupaca.
Kao svetski aktivna grupacija REHAU traži kreativne i konkurentne dobavljače sa različitih tržišta i iz različitih branši. Ekonomičnost, kvalitet, servis, poštovanje ugovorenih rokova i pouzdanost imaju za nas najviši prioritet. Našim partnerima dobavljačima poklanjamo poverenje i očekujemo korektnu i dugoročnu saradnju. Pri tome su usluge, protivusluge i rizici u uravnoteženom odnosu. Od naših dobavljača očekujemo da zajedno sa nama prepoznaju gde postoje potencijali za smanjenje troškova.

Informacije o materijalu