Program za razvoj veština u proizvodnji

Program za razvoj veština u proizvodnji

Posebno nam je važno da potrebu za kvalifikovanom radnom snagom pokrivamo saradnicima iz sopstvenih redova. Zbog toga se podrazumeva da pomoću ciljanih stručnih programa pripremamo svoje saradnike za zahtevnije zadatke koji sve više imaju međunarodni karakter.

Tehničar / obuka za majstora

Zainteresovani ste za izuzetne mogućnosti obučavanja u industriji plastike? Mi Vam nudimo atraktivne perspektive!

Ovlašćeni majstor u industriji plastike i kaučuka
REHAU će Vas obučiti da budete rukovodioc u privrednoj oblasti. U okviru Vašeg profila zadataka Vi preuzimate između ostalog središnju funkciju između planiranja i izvođenja. Da li kao sprecijalizovani majstor u fabrici, fabrički majstor ili saradnik u dispoziciji - nakon završene obuke Vaše mogućnosti angažovanja su mnogostrane. 

Tehničar za plastiku sa državnim ispitom
Oduševljavate se tehnikom i napretkom? Onda započnite kod nas edukaciju za tehničara za plastiku i rešavajte zahtevne zadatke. Pretvorite saznanja iz istraživanja u operativan napredak. Teme budućnosti kao što je upotreba novih materijala, primena novih proizvodnih tehnologija, upravljanje kvalitetom, ekološko i ekonomsko razmišljanje - sve to spada u Vaše dnevne poslove. Nakon završenog edukativnog programa možete da radite kao asistent u fabrici, u primenjenoj tehnici, u razvoju ili procesnoj tehnici.

Preduslovi za prijem u program obrazovanja:
Več završeno profesionalno obrazovanje u državno priznatoj instituciji, u trajanju od najmanje dve godine i najmanje godinu dana radnog iskustva na sličnim poslovima. 
Ili:

  • Za ovaj vid edukacije srodno obrazovanje sa državnim ispitom u oblasti tehničkih ili komercijalnih poslova i najmanje godinu dana radnog iskustva.
  • Za ovaj vid edukacije srodno zanimanje i najmanje sedam godina radnog iskustva.


Test-sistem

Test-sistem za usavršavanje kvalifikacija u proizvodnji je sastavni deo REHAU personalnog koncepta i siguran put ka uspehu. Naši zaposleni u proizvodnji imaju mogućnost da svoje veštine i znanje dokažu u testu, koji obuhvata teoriju i praksu. Ukoliko zapsoledni uspešno položi tes za njega proizilazi iz toga veća nadoknada radnog sata.