Apsolventi (m/ž)

Apsolventi (m/ž)

Završili ste svoje studije i sada želite da započnete svoju profesionalnu karijeru? Tražimo ličnosti, koje svojim velikim zalaganjem žele da doprinesu uspehu naše kompanije. Nudimo Vam različite atraktivne mogućnosti zapošljavanja.

Direktni ulazak

Olakšavamo Vam ulazak u poslovni svet i uvodimo Vas korak po korak u Vaše buduće područje rada. Prvo ćete sticati znanje o pojedinim područjima. U svemu tome Vam Vaš pretpostavljeni pruža podršku, kao mentor i kao prva osoba za kontakt.

Svoje znanje proširujete zanimljivim školovanjima i stručnim seminarima. Po potrebi učestvujete i na eksternim usavršavanjima. Preuzimate veće projekte i snosite veću odgovornost – u skladu sa Vašim ličnim jačinama i interesima.

Ljudi pokreću REHAU
People drive REHAU

Pripravnici

U okviru našeg 12-mesečnog međunarodnog komercijalnog ili tehničkog pripravničkog programa ciljano Vas pripremamo u skladu sa metodama učenja: Training-on i off-the-job, za specifična radna mesta. U izabranim sektorima kompanije, u zemlji i inostranstvu, prolazite različite programe obuke prema planu u više etapa, koji je usklađen sa Vašim potrebama i razvojnim ciljevima.

Svoje stručno usavršavanje započinjete u određenom stručnom odeljenju, odakle se dalje usmeravate ka ostalim instancama. Nakon toga sledi ca. dvogodišnja faza provere i dokazivanja. Posle toga ste stručno i lično osposobljeni za preuzimanje zahtevnih stručnih ili rukovodećih položaja u nekom od naših nemačkih ili inostranih društava.

Naš sledeći program za pripravnike 2012 počinje 01.01.2012.g. radujemo se Vašoj prijavi.


Ljudi pokreću REHAU
People drive REHAU
Kratka informacija - Internacionalni pripravnički program

Asistenti

Tražite poseban izazov? Onda je za Vas idealno da počnete kao asistent (m/ž) nekog rukovodioca. Na toj poziciji, ca. dve do tri godine, se upoznajete sa različitim tematskim područjima, koordinirate važne procese i pratite ih sve do konačne odluke od strane poslovne uprave.

U zavisnosti od područja zadataka redovno učestvujete na stručnim usavršavanjima. Tamo stečena znanja i sposobnosti, pomoći će Vam da obogatite svoje iskustvo i da ih konkretno primenite u poslu. Nakon toga ste stručno i lično osposobljeni za preuzimanje zahtevnih stručnih ili rukovodećih položaja u nekom od naših nemačkih ili inostranih društava.

Ljudi pokreću REHAU
People drive REHAU