Profil Građevinarstvo

REHAU – isporučilac inovativnih sistema za građevinarstvo

REHAU je u Evropi zbog svoje jedinstvene, široke lepeze proizvodnog programa vodeći isporučilac rešenja na bazi polimera za područje prozorskih i fasadnih sistema, unutrašnjih instalacija, kao i sistema cevi za niskogradnju. Svojim tehničkim kapacitetima u „centru za inovacije za Građevinarstvo“ i kompetentnošću u edukaciji u REHAU Akademiji, kompanija nudi opsežnu podršku u tehničkoj primeni proizvoda i komercijalnom poslovanju.

REHAU

REHAU podržava uspeh svojih kupaca i predstavlja za njih pouzdanog i dugoročnog partnera. Ključna kompetentnost na poslovnom području Građevinarstvo je razvoj inteligentnih sistemskih rešenja, koja ispunjavaju ekološke i ekonomske, funkcionalne i dizajnerske, kao i kriterijume sigurnosti i komfora. Time kompanije stvara sinergiju i dodatne vrednosti. Naš bogat paket servisnih usluga dopunjuje usluga tehničke podrške prilikom planiranja, projektovanja i izvođenja.

U segmentu prozorskih i fasadnih profila REHAU stručnim proizvođačima obezbeđuje tržišno konkurentne programe i usluge. Ponuda obuhvata tehniku, dizajn, marketing i servis. Svi sistemi profila se baziraju na jednoj zajedničkoj platform kako bi se kod kupca postigla optimalna produktivnost.

Područje unutrašnjih instalacija razvija i proizvodi integralna i kompletna rešenja za savremene sisteme grejanja i hlađenja, gasne i vodovodne instalacije, sisteme za industrijske cevi i komprimovani vazduh, kao i elektroinstalacije. REHAU je ovde usmeren na standardizovane sisteme, kao i usluge specifične za pojedine ciljne grupe, i nudi svojim partnerima sazrele i konkurentne programe za projektovanje, tendere, izvođenje i eksploataciju. Od toga profitiraju arhitekte, stručni projektanti, stručni izvođači i veletrgovci.

Na području niskogradnje kompanija svojim inteligentnim konceptima rešenja za upravljanje vodama, energetsku i telekomunikacionu tehnologiju, kao i geotehniku u znatnoj meri doprinosi eknomskom i ekološkom napretku. REHAU pruža podršku pri analizi, koncipiranju, planiranju, projektovanju, izvođenju i realizaciji.

REHAU sistemi i usluge pružaju sigurnost i zaštitu životne sredine za buduće generacije. Velika kompetentnost u tehnici, logistici i blizini kod kupca obezbeđuju trajni uspeh kompanije i naših partnera u Građevinarstvu.

Poslovno područje Građevinarstvo je jedan od nosećih stubova kompanije REHAU, prerađivača polimera, koji posluje širom sveta. Za pojedine branše specifičan Know-how, koji potiče sa naša tri poslovna područja Građevinarstvo, Automotivi i Industrija REHAU konzekventno međusobno povezuje, kako bi na nivou proizvoda, savetovanja i servisa ponudio inovativne i zaokružene sisteme, i time ojačao svoju, širom sveta, vodeću poziciju. Preko 19.000 zaposlenih širom globusa za REHAU postiže rast i uspeh. Na preko 170 lokacija nezavisna porodična kompanija traži blizinu tržišta i kupaca.