Polimerni energetski paket za Streetscooter

21.06.2011

Modularni koncept baterija firme REHAU omogućava veći potencijal

Sa ciljem da se u roku od dve godine pripremi ekonomično elektrovozilo modularne konstrukcije za serijsku proizvodnju i plasira na tržištu StreetScooter GmbH, savez vodećih industrijskih partnera za istraživanje i razvoj, krenuo je novim putevima. Veliku pažnju nije izazvao samo revolucionarni koncept projekta, koji je nedavno u Aachen-u po prvi put predstavljen javnosti, već i Know-how u razvoju, koji se krije iza svake sistemske komponente. REHAU specijalista za polimere, pored firmi Krichhoff, Dräxlmaier ili Thyssen-Krupp, i jedan od 30 partnera svoju kompetentnost dokazuje na baterijskom modula.


Međunarodno aktivan prerađivač polimera odgovoran je za razvoj i funkcionalnost baterijskog modularnog koncepta, koji treba savršeno da se integriše po modularnom principu u vozilo. Baterijski modul se sastoji od kućišta za baterije i litijum-jonskih-čelija.
Pri tome će biti raspoložive tri verzije – u zavisnosti od primene, i to za distance od 40, 80 i 120 kilometara.

Centralni element baterijskog bloka: REHAU je razvio potpuno funkcionalno i za integraciju spremno kućište za baterije. Prototip kućišta na bazi polimera, koje pruža impresivne prednosti u odnosu na slične metalne konstrukcije.

Impresivne prednosti u odnosu na metal
U pripremnom razvoju kućišta za baterije tehničari i inženjeri firme REHAU bili su suočeni sa velikim izazovima. Kao što je izjavio Andreas Löffler, rukovodilac projekta StreetScooter u firmi REHAU „Dve godine rada na razvoju, konstrukciji i simulaciji su za nama. Danas imamo potpuno funkcionalno razvijeno i za integraciju spremno kućište za baterije.“ Prototip kućišta na bazi polimera pruža impresivne prednosti u odnosu na slične metalne konstrukcije: ispunjenje najviših zahteva u odnosu na stabilnosti i krutost, i otpornost na najveća opterećenja. Međutim, u odnosu na metalna kućišta REHAU razvoj je lakši za 30 posto, a to je redukcija težine koja ide u prilog vozilu i uvećanju potencijala u odnosu na mogućnost prelaska većih razdaljina. Dodatna prednost je izolaciono svojstvo kućišta za baterije jer polimerni omotač štiti na temperaturnu razliku osetljive litijum-jonske-ćelije i obezbeđuje optimalnu temperaturu za rad od ca. 20°C. Povrh svega modul je otporan na koroziju i može da se reciklira.

Iskusni partneri
Za unutrašnjost same baterije StreetScooter je angažovao firmu OMT, iskusnog dugogodišnjeg partnera u razvoju, koji ima opsežno iskustvo u oblasti specijalne primene baterijskih ćelija. Ova firma za oplemenjivanje površina iz Lübeck-a isporučilac je baterijskih ćelija i eletkronskih ploča.

U Aachen-u su Niklas Braun, predsedavajući menadžmenta REHAU Automotivi i Andreas Löffler, rukovodilac projekta StreetScooter u REHAU (s desna) predstavili koncept baterija firme REHAU.

Istraživanje i razvoj
Integracija i funkcionalnost kompletnog sistema baterije u StreetScooter-u je u nadležnosti firme REHAU. Kompanija je sa ovim projektom svesno izašla van okvira svoje suštinske delatnosti, kao razvojni partner i sistemski isporučilac renomiranih proizvođača automobila. „Sledimo vrlo jak istraživački i razvojni pristup, koji će nama i našim partnerima srednje- i dugoročno gledano obezbediti prednost.“ ubeđen je Niklas Braun, predsedavajući menadžmenta REHAU Automotivi. „Elektro-mobilnost već odavno više nije samo vizija. Mi pratimo različite projekte, koji po nama idu u ovom i pravom smeru.“ REHAU se intenzivno bavi istraživanjem i razvojem, a i izazovima i šansama na ovom području. „Težište je u razvoju novih proizvodnih oblasti, kao što su termo-menedžment, polimerni visoko kvalitetni elementi za laku ugradnju i kompleksna tematika elektro-mobilnosti, kao takva“.

Svojom odgovornošću za koncept baterija unutar StreetScooter-projekta kompanija se preporučila kao partner u razvoju celovitih sistema, koja su orijentisana ka budućnosti. „Ovaj Know-how konzekventno unapređujemo“ tako Niklas Braun. „Time ćemo za naše kupce i u budućnosti biti pouzdan razvojni partner i sistemski isporučilac za energetski efikasna i čista Mobility-rešenja“