Brillant-Design

Beskrivning

PVC-system med 70 mm byggdjup

Kombinerar hög värmeisolering med mångfaldig design

Systemet utgör en idealisk komponent för nybyggnation eller sanering. Talrika former, färger och dekorer ger fönstret individuellt utseende.

Egenskaper

Byggdjup 70 mm (alt. 80 mm) / anslagstätning

Antal kamrar: 5 alt 6 stycken

Värmeisolering:

Uf= 1,3 W/m2K (Brillant-Design med standardarmering)

Uf= 1,2 W/m2K (Brillant-Design plus med termiskt avdelad armering)

Energibesparing upp till 56 % (i jämförelse med trä- plastfönster med Uw = 2,7 W/m2K)

Ljudisolering upp il Rw,P = 45 dB

Luftgenomsläpplighet: klass 4 enligt DIN EN 12207

Slagregnstäthet: klass E 900 enligt DIN EN 12208

Byggdjup 70 mm eller 80 mm / anslagstätning