GENEO

Beskrivning

Energieffektivitet till perfektion: Den helarmerade fönsterprofilen av hightech-materialet RAU-FIPRO®

RAUFIPRO är den nya materialrecepturen från REHAU. Den ger mycket hög stabilitet och vridstyvhet och har statiska egenskaper som hittills inte varit möjliga utan stål.

Egenskaper:

Byggdjup 86 mm / medeltätning

Kammarantal: 6 kamrar

Värmeisolering: Ur = upp till 0,85 W/m2K

Energibesparing upp till 76 %*

Material: fibercompound RAUFIPRO, koextruderat ytskikt av högvärdig RAU-PVC för bästa ytkvalitet

Ljudisolering upp till ljudisoleringsklass 5 utan stålarmering, RwP = 47 dB med inglasning Rw = 50 dB

Inbrottsförhindrande upp till motståndsklass 3. upp till motståndsklass 2 utan stål

Luftgenomsläpplighet: 4 (DIN EN 12207)

Slagregnstålig: 9A (DIN EN 12208)