Förnybara energier

Den bästa energin är den som inte först måste produceras utan förstås den som redan finns – i oändlig mängd. REHAU hjälper fastighetsägare att hitta alternativa energikällor för värme och kyla. Solvärme och geotermi eller värme som redan finns i naturen – möjligheterna är många. Här kan kraven för nybyggnation och sanering uppfyllas, samtidigt som miljön skyddas och kundens budget minskas.