RAUTHERMEX fjärrvärmerör / värmetransport

Beskrivning

Det förisolerade röret PE-Xa för energieffektiv värmetransport

För transport av spillvärme från biogas- och flisanläggningar behövs rörsystem med permanent säker värmeisolering och förbindningsteknik. RAUTHERMEX består av det högpresterande materialet PE-Xa och isolering av PU-skum. Därmed höjs lönsamheten på värmenätet och värmeförluster reduceras tydligt.

Fördelar

Fördelar

RAUTHERMEX erbjuder följande fördelar för att realisera effektiva värmenät:

  • Isoleringsskiktet av polyuretan för bästa möjliga värmeisolering för temperaturer upp till 95o C och permanent vattentäthet
  • Inge korrosion eller inkrustation genom användande av speciella förbindningsdelar eller varmvattenbeständiga REHAU elsvetsmuffar
  • Enkel, snabb och säker isolering i efterhand det vertygslösa RAUTHERMEX Clip-muffsystem

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Det korrugerade rörsystemet RAUTHERMEX erbjuder ett komplett rör- och rördelsprogram med enkel- och dubbelledningar samt alla relevanta rördelar och kopplingar

  • RAUTHERMEX dubbelledningar från d 25 till 63 mm, enkelledningar från d 25 till 160 mm i ringbuntar mellan 86 och 560 m
  • REHAU kopplingssystem med skjuthylsa med alla gängse avstick, övergångar
  • REHAU kopplingssystem med elsvetsmuff Fusapex för förbindningar mellan d 50 till 160 mm, vinklar, övergångar och sidoförbindelser
  • REHAU Clip-muffsystem för förbindning och avstick av RAUTHERMEX förisolerade rörsystem

Användning

Användning

Det korrugerade rörsystemet RAUTHERMEX är lösningen på värmefördelning i stora närvärmenät, resp. vid stora avstånd till enskilda värmeförbrukare:

  • Byggnation av stora värmenät, anslutning till enskilda större värmekonsumenter
  • Anslutning, resp. värmefördelning flis- och biomassaanläggningar till större värmekonsumenter
  • Värmefördelning inom industri- och kylanläggningar, växthus- och produktionsanläggningar