Luft- & markvärmeväxlare

Antimikrobiellt system för kontrollerad ventilation

Stigande energipriser och krympande resurser gör att byggherrar, konsulter och arkitekter måste tänka om. Genom att de fossila råmaterialen håller på att försvinna vinner de energibesparande byggkoncepten allt mer mark. En väsentlig faktor är kontrollerad ventilation. Luft- och markvärmeväxlaren AWADUKT Thermo Antimikrobiell ger ett målinriktat bidrag till kontrollerad friskluftstillförsel.