Träbjälklagssystem med isolering

Beskrivning

Träbjälklagssystem med isolering – om det ska gå snabbt, enkelt och lätt

Optimerad installationstid, låg bygghöjd och låg vikt - därför är träbjälklagssystemet mycket lämpligt för renovering.

Egenskaper:

 • Förläggningssystem för golv av betong eller likvärdig konstruktion
 • Kan användas för att värma eller kyla
 • För bostäder och lokaler
 • Förläggningsskivor av expanderat polystyrol (EPS) som på ytan försetts med värmeledningslameller av aluminium
 • Förläggningsavstånd 12,5 (på kanterna) eller 25 cm (på övriga ytan)
 • Passar för följande rör och tillbehör:

- RAUTHERM S 16 x 2,0

- RAUTITAN flex 16 x 2,2

- RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6

 • REHAU-rören kan enkelt förläggas och säkert fixeras på det färdiga golvet
 • Vändskivor för REHAU-rör vid kanterna
 • Övergångsskivor för olika förläggningsavstånd
 • Kan även användas för elastisk golvvärme i idrottsanläggningar
 • DIN CERTCO certifierat

Fördelar

Fördelar

Systemfördelar i sammanfattning:

 • Markerade knäckanvisningar garanterar att förläggningsskivorna problemfritt och snabbt kan kapas
 • Värmeledningsplåtar av aluminium möjliggör snabb förläggning utan skaderisk
 • Låg bygghöjd
 • Låg vikt = speciellt lämpligt för renovering av historiska byggnader (t.ex. korsvirkeshus)
 • Kan även användas som elastisk golvvärme i idrottsanläggningar
 • Sprider värmen jämnt över golvytan
 • Säker rörfixering för korrekta förläggningsavstånd = bra förläggningskvalitet och säkerhet

Leveransprogram

Leveransprogram

Följande systemkomponenter gör träbjälklagssystemet komplett:

 • Fyllnadsskiva
 • Sax
 • Kantisoleringslister
 • Täckfolie
 • Systemisolering