Golvvärmeplåt för träbjälklag

Beskrivning

Golvvärmeplåt för träbjälklag
Golvvärmeplåt för träbjälklag

Beskrivning

Träbjälklag används ofta, framför allt i småhus och som golvmaterial används spånskiva eller parkett. För att få en jämn yttemperatur och hög komfort, krävs att värmen sprids på ett effektivt sätt över hela golvytan.