Lågbyggande golvvärmesystem 10

Beskrivning

Det lågbyggande golvvärmesystemet 10 – snabbt och flexibelt

Det lågbyggande golvvärmesystemet 10 är särskilt lämpat för renovering av små utrymmen i bostäder, eftersom det kan förläggas på existerande golvbeläggningar såsom klinker eller golvbjälklag.

Egenskaper:

 • Installationssätt för betong eller likvärdig konstruktion
 • Kan användas till värme eller kyla
 • Tillsammans med utjämningsmassor lämpligt som renoveringssystem för små ytor
 • Förläggningsavstånd från 2,5 cm och uppåt
 • Passar för följande rör:

- RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

 • RAUTHERM S röret kan enkelt förläggas och säkert fixeras på existerande bärkraftiga underlag, som t.ex. klinker och golvbjälklag
 • Vid vändzonerna används dubbelfästspik

Fördelar

Fördelar

Systemfördelar i sammanfattning:

 • Enkel systemuppbyggnad
 • Snabb och flexibel förläggning av skenor
 • Exakt fixering av skenor på existerande underlag med spik- eller slagplugg eller med annan lämplig fixering
 • Säker rörfixering för normenliga förläggningsavstånd = bra förläggningskvalitet och säkerhet
 • Extremt låg uppbyggnad, lägst 23 mm, genom att använda utjämningsmassor enligt anvisning av producenterna
 • Speciellt lämpligt för renovering av små ytor
 • Kan förläggas på existerande bärkraftiga underlag (som t.ex. klinker och golvbjälklag)

Leveransprogram

Leveransprogram

Följande systemkomponenter gör det lågbyggande golvvärmesystemet 10 komplett:

 • RAUTHERM S rör 17 x 2,0 och 20 x 2,0 som stamledning resp. anslutningsledning
 • Skena 10 och Dubbelfästspik 10
 • Bockfixtur 90º med anpassad fästram
 • Kantisoleringslister
 • Expansionsfogprofiler