Reglerutrustning

Beskrivning

Angenäm värme och kyla i ett och samma system

REHAU erbjuder genomtänkta systemlösningar för framlednings- och konstanttemperaturreglering, med fjärrstyrning eller kabel, för värme och kyla.

Egenskaper:

1. RAUMATIC M:

 • Rumsreglering via kabel

2. RAUMATIC R:

 • Rumsreglering via fjärrstyrning

3. Reglerutrustning RAUMATIC HC värme och kyla:

 • REHAU kompletterar sina golvvärme-/-kylsystem med reglerutrustning för värme och kyla. Växlingen mellan värme och kyla är vid behov programmerbar och helautomatisk

4. Regleringsset för konstanttemperatur:

 • För montage av värmekretsfördelarna HKV och HKV-D
 • Framledningstemperaturreglering via reglerbar konstanttemperatur
 • När existerande radiatorvärme ska kompletteras med golvvärme, om bara en värmekrets kan regleras via värmekällan

5. Temperaturregleringsstation TRS-V:

 • För montering på REHAU värmekretsfördelare HKV och HKV-D
 • Reglering styrd av ytgolvtemperatur
 • När existerande radiatorvärme ska kompletteras med golvvärme,
 • om bara en värmekrets kan regleras via värmekällan

6. Temperaturregleringsstation TRS-20:

 • För montering centralt eller på extern värmekälla
 • När existerande radiatorvärme ska kompletteras med golvvärme, om bara en värmekrets kan regleras via värmekällan

7. Pumpblandningsgrupp PMG-25 / PMG-32:

 • För montering centralt eller på extern värmekälla
 • Som pumpblandningsstation när existerande radiatorer ska kompletteras med golvvärme
 • Kan med regleringsset för framledningstemperatur utökas till en särskild regleringsstation

8. Regleringsset för framledningstemperatur:

 • För montering på shuntgrupp PMG-25 / PMG-32
 • Som elektronisk värmereglering, nyckelfärdigt programmerat

Fördelar

Fördelar

Reglerutrustningen erbjuder Er följande fördelar:

 • Komplettsystem från framledningstemperaturreglering till värme och kyla
 • Perfekt till varandra anpassade lösningar
 • Monterings- och användarvänliga system
 • Monteras i moduler
 • Bästa möjliga reglering av systemets komponenter för värme och kyla
 • Kan med moduler kompletteras upp till 41 kretsar
 • Reglering av upp till 9 framledningstemperaturer
 • Enkelt handhavande genom noggrann beskrivning
 • Integrerad konfigurationsassistent för enkel och säker igångsättning

Varianter

Varianter

 • Framledningstemperaturreglering:

- Temperaturregleringsstation TRS-V

- Regleringsset för konstanttemperatur

- Shuntgrupper PMG-25 och PMG-32 tillsammans med regleringsset för framledningstemperatur

 • Rumstemperaturreglering:

- RAUMATIC M

- RAUMATIC R fjärrstyrning

- Reglerutrustning RAUMATIC HC värme och kyla

Leveransprogram

Leveransprogram

RAUMATIC M

 • Rumstermostater
 • Ställdon
 • Regleringsfördelare /-EIB
 • Expansionsmoduler
 • Allt i 230 V och 24 V utförande

RAUMATIC R

 • Fjärrstyrda rumstermostater
 • Ställdon
 • Fjärrstyrd regleringsfördelare
 • Allt i 24 V utförande

Reglerutrustning RAUMATIC HC värme/ kyla

 • Reglerenheter med manövermoduler
 • Sensorer som t.ex. givare
 • Genomgångsventiler DV
 • Treportsventiler MV