Markvärme/Snösmältning

Beskrivning

Markvärme/Snösmältning
Markvärme/Snösmältning

Markvärme håller marken fri från is och snö

Markvärme används för att hålla vägar, uppfarter, ramper, helikopterlandningsplatser, gångvägar, torg etc. fria från is och snö.

 • Vägar som av säkerhetsskäl ska hållas snö- och isfria
 • Låga investerings- och driftskostnader
 • Alternativa energikällor kan användas
 • Miljövänlig
 • Behovet av vägsalt minskar

Fördelar

Markvärme/Snösmältning
Markvärme/Snösmältning

Fördelar

 • Snabbt och enkelt montage genom PE-Xa RAUTHERM S rörens flexibilitet
 • Lägre skaderisk i farliga områden
 • Lägre underhållskostnader tack vare kombinationen av RAUTHERM S rör med kopplingsteknik skjuthylsa
 • Förläggning i slingor garanterar jämn temperatur
 • Säkra förläggningsavstånd tack vare RAUFIX-skena resp. RAILFIX-skena

Varianter

Markvärme/Snösmältning
Markvärme/Snösmältning

Varianter

 • Markvärme i betongplattor

RAUTHERM S rör installeras parallellt på armeringen.

 • Markvärme under platt- och stenbeläggning

Under platt- och stenbeläggning installeras RAUTHERM S rör på klämskenor.

Leveransprogram

Markvärme/Snösmältning
Markvärme/Snösmältning

Leveransprogram

 • RAUTHERM S rör, PE-Xa med kopplingsteknik skjuthylsa
 • Buntband
 • Bockfixtur 90º
 • Skyddsrör
 • RAUFIX-skena
 • RAILFIX-skena
 • Industrifördelare
 • Tichelmannfördelare