Infiltrationssystem

VÅRA LÖSNINGAR FÖR INFILTRATION OCH DRÄNERING INOM TRAFIKLEDSBYGGNATION OCH VA

Ett perfekt avstämt infiltrationssystem för kraven på respektive användningsområde är absolut nödvändigt för att få ett ekonomiskt och säkert nyttjande av trafikleder, fastigheter och mark. Det må vara för att undvika skador på gator på grund av översvämning eller garantera varaktig stabilitet vad gäller spårvägar, att bereda mark för bebyggelse eller att förhindra byggnadsskador som kan uppkomma genom grundvatten. På följande sidor finns omfattande information om våra program liksom anvisningar för att använda dem.