Framtidens e-boende – projekt 4

Systemskiva VARIONOVA

Framtidens e-boende – projekt 4

Intelligenta fastigheter i hjärtat av Berlin

En gammal fabriksbyggnad som uppfördes 1910 i Prenzlauer Berg renoveras för närvarande som en del av bygg-medieprojektet ”Framtidens e-boende” och byggnaden kommer att bli en av Berlins modernaste. Vid renoveringen används flera systemlösningar från REHAU.

Planerna för projektet ”Framtidens e-boende” är ambitiösa. Inom ramen för byggnadsprojektet anpassas både nybyggda fastigheter och renoveringsobjekt för att skapa en modern boendeupplevelse som uppfyller estetiska, praktiska och tekniska krav. Målet uppnås genom att man kombinerar arkitektoniska, designmässiga och teknologiska koncept som behövs för att omsätta idén om ett intelligent boende i praktiken. Boendemiljön ska anpassas efter de boendes behov och inte tvärtom.

Projekt 4

Sedan 2004 har tre fastigheter i stadsdelen Prenzlauer Berg i Berlin anpassats som en del i bygg-medieprojektet ”Framtidens e-boende”. Nu är projekt 4 snart färdigt. Den här gången rör det sig om en gammal textilfabrik från 1910 som har renoverats från grunden för att bli en energieffektiv fastighet vars energiåtgång inte överstiger 55 kWh/m² per år. Totalt sett har tre olika delar tagit form på fastighetens ca 2 600 m2 stora boyta. På bottenvåningen ryms en utställningslokal där man kan utforska konceptet ”e-boende2022”. I takvåningen har man inrättat ett ”framtidens e-kontor” och på de resterande fem våningarna inryms 32 lägenheter.

REHAU inomhusteknik

Då kraven på byggnadens energieffektivitet är mycket höga har man bland annat installerat runt 200 fönster ur profilsystemet GENEO. Även ett system för golvvärme och -kyla behövdes för att skapa en så energieffektiv temperaturkontroll som möjligt i den energisanerade byggnaden. Därför lade man in totalt 12 000 meter RAUTHERM S rör och runt 2 000 m² REHAU systemskivor för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat. 

Det är inte bara energieffektiviteten som spelar stor roll i projekt 4. Även vattenhanteringen är av yttersta vikt. De höga hygienkraven på tappvatteninstallationen gjorde att man valde att installera runt 3 000 meter av tappvatteninstallationssystemet RAUTITAN. Slutligen förs spillvattnet bort ljudlöst med hjälp av 900 meter av det ljuddämpande spillvattensystemet RAUPIANO PLUS, vilket ger en bra boendekvalitet.

OrtBerlin, Tyskland
Projektansvarigdi-Vision bau-medien-projekte GmbH
ProjekttypBostadshus och kontorsbyggnad
KomponenterLjuddämpat spillvattensystem RAUPIANO PLUS, GENEO-fönster, Systemskiva VARIONOVA, RAUTITAN tappvattenrör
År2011
Ljuddämpat avloppsrör RAUPIANO PLUS
GENEO
Systemskiva Varionova
Tappvattensystem RAUTITAN med Pex-rör och REHAU kopplingar