Kommunhuset Haugesund, Norge

Kommunhuset i Haugesund

Byte av samtliga fönster i Kommunhuset, Haugesund

Kommunhuset är en karakteristisk byggnad i Haugesunds centrum. Fastigheten, som inrymmer socialbostäder, genomgick en omfattande renovering, inklusive byte av samtliga 170 fönster, under 2012. Valet av fönsterleverantör föll på Frøyland Produkter AS i Skjold, som bygger fönster på bas av REHAU´s profilserie Nordic Design Plus i kompositmaterialet RAUFIPRO.

Att valet föll på Frøylands/REHAU´s fönster berodde både på de stora fördelarna när det gäller utvändigt underhåll och på profilens utmärkta isoleringsegenskaper. På grund av att byggnaden är så gammal och dessutom centralt placerad i staden så blev projektet beslutat och genomfört i samråd med kommunarkitekten i Haugesund.

Foto: Ole Christian Ruge

OrtHaugesund, Norge
ProjekttypOffentlig byggnad
KundFrøyland Produkter AS
KomponenterNordic Design Plus kompositfönster
År2012
Nordic-Design plus - Utåtgående 120 mm-system av High Tech-materialet RAU-FIPRO