Slottet Sanssouci i Potsdam

Slottet Sanssouci i Potsdam - historisk tappvattenledning sanerad med hjälp av REHAU-system

Slottet Sanssouci i Potsdam - historisk tappvattenledning sanerad med hjälp av REHAU-system

Slottet Sanssouci i Potsdam - historisk tappvattenledning sanerad med hjälp av REHAU-system

Slottet Sanssouci i Potsdam - historisk tappvattenledning sanerad med hjälp av REHAU-system

Sanering av historiska tappvattenledningar

Historisk tappvattenledning sanerad med hjälp av REHAU-system

Slottet Sanssouci i Potsdam är ett av ätten Hohenzollerns mest berömda slott. Slottet och den vidsträckta slottsparken förvaltas av stiftelsen Stiftung Preußische Schlösser och Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) och står sedan 1990 med på UNESCO:s världsarvslista.

Tillförseln av tappvatten som används i fontäner och springbrunnar samt för bevattning av parken innefattar än idag det moskéliknande pumphuset som byggdes mellan åren 1841 och 1843. Där förs vattnet i en 1 760 meter lång högtrycksledning (DN 500/2x DN 260) till den förhöjda tanken och sprids samtidigt ut i parkens bevattningssystem. De flesta ledningarna var i ursprungligt skick. Då materialslitage och korrosionsskador ledde till stora renoveringsbehov och hög tryckförlust tvingades man sanera de gamla gjutjärnsrören.

Med tanke på den historiska byggnadsstrukturen och den knappa tidsplanen visade sig saneringen bli mycket komplex. Vissa parkområden är kulturminnesmärkta och fick med andra ord inte användas av någon sorts trafik, alltså ej heller av fordon och maskiner som var nödvändiga för saneringen. Parkens flora och fauna måste också skyddas och bevaras. Saneringsuppdraget gick till TRP Bau GmbH från Teltow och PRS Rohrsanierung GmbH från Berlin. Arbetet genomfördes med hjälp av REHAU U-Liner enligt Close-fit-metoden.

Företaget PRS Rohrsanierung GmbH har nästan tjugo års erfarenhet av att förlägga detta rörsystem från REHAU. Vid installationen dras det U-formade PE-röret in i den ursprungliga ledningen genom ett schakt eller en liten byggrop och hettas sedan upp med ånga så att det återgår till sin ursprungliga, runda form och anpassar sig close-fit till den gamla ledningen. På så sätt kan man bevara den historiska ledningen och samtidigt skydda parkområdet.

Under marknadsnamnet U-Liner levererar REHAU den beprövade Close-Fit-Linern för schaktfri sanering av tryckledningar för tapp- och avloppsvatten samt tryckfria avloppskanaler. Efter förläggning sitter linern tätt inuti den gamla ledningen utan märkbar springa och uppfyller som nytt rör på egen hand kraven på statik och arbetstryck. Den glatta insidan ger röret utmärkta hydrauliska egenskaper. Tack vare rörens U-form kan höga homogena rörlängder lindas på en trumma – i det här projektet upp till 285 meter per rörledning. Det minimerar antalet nödvändiga arbetsgropar och antalet rörskarvar.

Totalt förlades 2 700 meter U-Liner som nu ger en säker och effektiv vattenförsörjning. På så sätt kan SPSG dra nytta av de nya rörens långa förväntade livslängd på över 50 år och därmed långa avskrivningstider. PRS Rohrsanierung GmbH:s mångåriga erfarenhet av sanering med hjälp av Close-Fit-metoden och U-Liner var till stor hjälp under det komplexa uppdraget.

Bildbevis: Stiftelsen Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg/Fotograf: Jörg Gulden

OrtPotsdam, Tyskland
ProjektansvarigStiftelsen Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
ProjekttypRörsanering
KomponenterU-Liner
År2011
U-Liner av PE-HD