Tappvatten och spillvattensystem

RAUPIANO PLUS

RAUPIANO PLUS

Tystast i klassen

RAUTITAN universalsystem

RAUTITAN PEX-rörsystem

Säkra installationer med REHAU EVERLOC-kopplingar

RAUPEX Industrirörsystem

RAUPEX industrirörsystem

Effektiva rörledningssystem för industriella applikationer

RAUPIANO PLUS och RAUTITAN

RAUPIANO PLUS och RAUTITAN

Gedigen materialkänsla

Radiatoranslutning RAUTITAN

Radiatoranslutning RAUTITAN

Mångsidiga lösningar för alla installationer

RAUTITAN Pex-rör och RAUPIANO avloppsrör kan installeras i alla typer av fastigheter

Säker transport av medier är en förutsättning för god driftsäkerhet och ekonomi. REHAU´s system RAUTITAN med den unika kopplingen REHAU EVERLOC TM säkerställer båda kriterierna och är idag ledande vad gäller montage och driftsäkerhet. Kontinuerligt har systemet vidareutvecklats och nya förbättrade lösningar har implementerats.

RAUTITAN pex universalrör kan användas i stort sett för alla typer av installationer där vätska ska transporteras. Spillvattensystemet RAUPIANO kan installeras i så gott som alla typer av installationer i industri och bostäder. För utbytesmarknaden finns det nästan inga begränsningar utan alla typer av äldre rör kan ersättas av RAUPIANO, t ex andra plastmaterial eller gjutjärn. Teknik, miljö och ekonomi - RAUPIANO ger alltid bästa tänkbara totallösning i alla hänseenden.