PE-Kabelskyddsrör

Beskrivning

PE-Kabelskyddsrör
PE-Kabelskyddsrör

PE kabelskyddsrör – för säkra kabelnät jorden runt

PE kabelskyddsrör från REHAU skyddar informations- och energikablar för mekanisk och kemisk belastning liksom för gnagarangrepp.

De uppfyller alla gängse krav vad gäller tryckhållfasthet vid inblåsning av kablar resp. kundspecifikationer enligt internationella normer.

Fördelar

PE-Kabelskyddsrör
PE-Kabelskyddsrör

Fördelar

  • Speciell inre trapetsräffling för att uppnå maximala inblåsningslängder av glasfiberkabel (för dim. upp till d=63 mm)
  • Utan inre räffling som buntar eller rörsträngar från d 75 upp till d 400.
  • PE kabelskyddsrör uppfyller de speciella krav som gäller för inplogning resp. infräsning

Leveransprogram

PE-Kabelskyddsrör
PE-Kabelskyddsrör

Leveransprogram

Systemkomponenter:

  • Skarvkopplingar
  • Ändtätningar
  • Flexböjar
  • Avfasnings- skalverktyg, rörsax
  • Blåsutrustning
  • Distanshållare, väggenomföringar