PP-Kabelskyddsrör

Beskrivning

PP-Kabelskyddsrör
PP-Kabelskyddsrör

PP kabelskyddsrör – ett alternativ till PVC kabelskyddsrör

REHAU kabelskyddsrör används som skydd för markförlagda ledningar vid energiförsörjning och kommunikationsteknik för att förhindra skador, alt. som kabelföringsrör. Polypropylen är ett miljövänligt material – rören förhåller sig kemiskt neutrala och är efter användning fullständigt återvinningsbara.

Fördelar

PP-Kabelskyddsrör
PP-Kabelskyddsrör

Fördelar

 • Miljövänligt material
 • Böjbart, även vid 0oC och en radie av 5 m
 • Speciellt lång kabelmuff förblir tät vid avvinkling av muffen till 5o
 • Slaghållfast vid låga temperaturer

Leveransprogram

PP-Kabelskyddsrör
PP-Kabelskyddsrör

Leveransprogram

 • PP kabelskyddsrör SN4 enligt prEN 14282 med anformad stickmuff, färg svart
 • PP skyddsrör SN4 enligt prEN 14285 med anformad stickmuff, färg svart

Systemkomponenter:

 • Böjar
 • Avståndshållare
 • Dubbelmuffar
 • Väggenomföringsmuffar
 • Flexböjar