RAUJET skyddsrör

Beskrivning

RAUJET skyddsrör
RAUJET skyddsrör

Schaktfri förläggning av gas-, vatten-, telekommunikations- och elledningar

RAUJET skyddsrör av PVC-U erbjuder gas-, vatten- telekommunikations- och elledningar med högsta säkerhet mot mekaniska skador vid förläggning. RAUJET skyddsrör fungerar som matningsrör vid vid Berst-Lining-förfarande på ett enkelt och ekonomiskt sätt. Den speciella anformade, inuti liggande muffen garanterar en slät utsida på ledningen för att minimera mantelfriktion.

Fördelar

RAUJET skyddsrör
RAUJET skyddsrör

Fördelar

 • Ekonomiskt skydd av medieledningar
 • Statisk belastning upp till SLW 60 (100 kN/m2)
 • Specifik färgmärkning allt efter användningsområde
 • Minimering av mantelfriktion genom inuti liggande RAUJET muff och därmed slät utsida på röret
 • Draghållfasta och täta RAUJET kopplingar med hjälp av Tangit-lim
 • Nästan inga trafikhinder och störningar genom små arbetsplatser

Användningsområden

RAUJET skyddsrör
RAUJET skyddsrör

Användningsområden

 • Gasledningar
 • Vattenledningar
 • Telekommunikationsledningar
 • Elledningar

Leveransprogram

RAUJET skyddsrör
RAUJET skyddsrör

Leveransprogram

 • Dimensioner från DN 50 till DN 150
 • Bygglängder från 1 m, andra bygglängder på förfrågan
 • Leverans på trähäckar
 • Speciella murgenomföringar på förfrågan