AWASCHACHT PP DN 1000 - Nedstigningsbrunn

Beskrivning

Nedstigningsbrunn DN 1000

Den nedstigningsbara brunnen DN 1000 av polypropylen med ny konstruktion förhindrar skador på avloppsbrunnen.

 • Modern formsprutningsproduktion med lång erfarenhet från bilbranschen
 • Högsta kvalitet av polypropylen
 • Brunn med flexibelt modulsystem
 • Brunnskoncept för så gott som alla användningar
 • Ekonomisk – 100 års livslängd (prövad av LGA Nürnberg)

Fördelar

Fördelar i sammandrag

 • Ekonomisk
  100 års livslängd enligt LGA Nürnberg

 • 100 % tät
  Tät mot inträngande, främmande vatten – prövat av IKT

 • Säker och enkel att hantera
  Säker enligt BGR 177, inspektionsvänlig färg orange

 • Flexibel förläggning
  Bygglådesystem garanterar enkel hantering. Flexibla anslutningar ± 7,5o

 • 10 års garanti
  AWASCHACHT PP DN 1000 – AWADUKT HPP

 • Komplett system
  AWASCHACHT – AWADUKT HPP – AWADOCK

Egenskaper

Kvalitet som håller måtten

 • Statisk belastningsförmåga
  Brunnskonan är valvformad och har fullväggig uppbyggnad vilket tillåter trafikbelastning upp till 10 ton hjullast (SLW 60)

 • Kemisk resistens
  Polypropylen är resistent mot aggressiva substanser inom pH 1-13 och är korrosionsbeständigt

 • Temperaturbeständighet
  Robust vid låga temperaturer, idealisk för heta avloppsvatten från industrimiljöer.
  Korttid upp till 90o C, långtid upp till 60o C.

 • Tätningssystem
  Lastfrånkopplad brunnselementtätning och beprövat Safety-Lock system garanterar tätheten

 • Säkerhet
  Halksäkra GfK-stegpinnar, halksäker bärm och instigningshjälp garanterar säkerheten

Användningsområden

Brunnar för så gott som alla tillämpningar

 • Brunnsbotten DN 1200 resp. 1500
  Användning vid stora flödesdiametrar med sidotillflöden
 • Twinbrunn
  Smuts- och regnvatten i samma rörgrav leds igenom en enda brunn
 • Tryckavlastningsbrunn
  Övergångsbrunn från tryckledning till självfallsledning
 • Backventilsbrunn
  Effektivt skydd mot tillbakaströmning av smutsvatten ur ledningen
 • Waterflush
  Fristående spolbrunn för avloppsledningar
 • Pumpbrunn
  Tryckavlopp vid olika höjdnivåer

Leveransprogram

Flexibelt modulsystem

Brunnsbottnar

 • Nära 70 olika standardbottnar
 • Flexibla anslutningar
 • Sidotillopp DN 110 – 500
 • Diametrar DN 1000 – 1200 – 1500

Brunnsringar

 • Effektiv höjd 1000 – 750 – 500 – 250 – 125 mm
 • Påsticksystem med lastfrånkopplad tätning
 • Svetssystem

Kona DN 1000/625

Polymer avbärningsring

Dokumentation