Biofilter för brunnar

Beskrivning

Biofilter för avloppsbrunnar – neutraliserar dålig lukt ur avloppsledningar på ett tillförlitligt sätt

Vem känner inte till problemet? Dålig lukt från avloppsbrunnar. Men nu finns det bot – med hjälp av det nyutvecklade biofiltret för avloppsbrunnar går det att komma till rätta med detta fenomen. Lukt förorsakas bl.a. av inträngande regn och främmande vatten med hög smutshalt. För att eliminera dessa luktemissioner har REHAU utvecklat en effektiv lösning: REHAU biofilter för avloppsbrunnar.

Biofiltret, baserat på cellulosagranulat, fungerar som filtermaterial. Granulatet består av speciellt behandlat, återvunnet papper som är renat från trycksvärta. Den dåliga lukten och de miljöfarliga ämnena leds genom granulatet och omvandlas till luktneutral och ofarlig frånluft.

Fördelar

Fördelar

 • Eliminering av svavelväte och bakterier är testade av institutet ”Jenablos”.
 • Tillförlitlig lukteliminering upp till 5 år
 • Brunnens ventilationsverkan behålls och inträngande ytvatten kan passera utan problem och utan att skada biofiltret
 • Tydligt mindre materialvolym jämfört med traditionella filtermaterial
 • Hög brandsäkAerhet
 • Enkel montering utan verktyg
 • Snabbt utbyte av använt granulat

Användningsområden

Användningsområden

För privata och kommunala samt affärs- och industriella användningar, såsom avloppsledningar, bensinstationer och ventilationsbrunnar i närheten av:

 • Daghem, lekplatser, skolor
 • Sportanläggningar
 • Fotgängarområden
 • Sjukhus
 • Äldreboenden
 • Bostäder
 • Offentliga platser och anläggningar

Leveransprogram

Leveransprogram

Bioflitret består av följande komponenter:

 • En ring av PE med rostfria isättningskrokar som sätts fast i brunnen och förhindrar att luft kan läcka ut ofiltrerad
 • En biofilterpatron av PE. Denna innehåller cellulosagranulat som är en utmärkt bärare för mikroorganismer som säkert bryter ner lukter och miljöfarliga ämnen

Downloads